Flagrant försök att kringgå domstolens dom om EU:s avtal med Marocko

I slutet av december kom EU-domstolen med sin dom om de avtal EU ingått med Marocko. Det var tydligt att de inte innefattar produkter från Västsahara. Bara några veckor senare hölls en utfrågning i parlamentet där fokus låg mer på hur man skulle kunna kringgå domen än hur vi skulle garantera att den följs. Några dagar efter lämnade den första lasten fiskolja hamnen i El Aiún på väg till Frankrike. Våra gröna vänner i kommunledningen i Las Palmas utverkade en polisinspektion då båten la till i hamn på vägen norrut. Vid inspektionen framgick det tydligt att frakten beviljats av marockanska myndigheter, som alltså inte har den rätten.

När båten anländer till Frankrike den 20 januari kommer den att mötas även där av protester och mobilisering pågår för att få myndigheterna att agera även om det kan bli svårt med tanke på Frankrikes mycket starka band till Marocko.

Det är ett norskt företag, så även där bör denna fråga uppmärksammas.

Jag och några kollegor skrev ett brev till Federica Mogherini, Cecilia Malmström och Pierre Moscovici för att be henne agera. Jag bifogar brevet nedan.

—————————-

Ms. Mogherini, High Representative of the European Union

Ms. Malmström, European Commissioner for Trade

Mr. Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs

16th January 2017

 Dear Commissioners Mogherini, Malmström and Moscovici,

We wish to draw to your immediate attention an urgent matter that potentially implies a serious breach of EU legislation, ECJ case-law and public international law, in relation to EU trade in goods originated in Western Sahara.

On 14 January 2016, a vessel (the “Key Bay”) reported to be carrying products from the occupied territories of Western Sahara with shipping documents and certificates of origin delivered by the Moroccan authorities, made a stopover in the Spanish port of Las Palmas de Gran Canaria and is currently en route to the French port of Fécamp. We are gravely concerned about this development, that could imply a direct violation of the recent ECJ judgement on the EU-Morocco Agreements of 21 December 2016 (Council v. Front POLISARIO, C-104/16).

As you will know, the ECJ judgement stated in no ambiguous terms, that the EU-Morocco Association agreement, as well as the Liberalisation agreement, do not apply to the territory of Western Sahara; that the Sahrawi people has the right to self-determination, which includes the right to permanent sovereignty over their natural resources; and the Sahrawi people must be regarded as a third party, that must give its consent in order for other parties to export from their territory. It follows that any import into the EU from occupied Western Sahara has no legal basis.

The Key Bay vessel entered Spanish and European territorial waters on the morning of the 14 January, with the intention to refuel at the port of Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands. After being alerted about the possible shipment of the vessel, the City Councillor of Las Palmas, María del Pilar Álvarez León, seized the local authorities, provided them with information about the ECJ judgement and its consequences, and requested them to take the necessary measures. Subsequently, the port authorities of Las Palmas, jointly with the “Guardia Civil”, proceeded with an investigation of the alleged facts. According to different sources, this inquiry confirmed that the Key Bay loaded fish oil in the port of Laayoune, which is in the occupied territories of Western Saharan and that the Moroccan authorities had delivered the shipping documents and certificates of origin pertaining to this shipment. After refuelling, the Key Bay was authorized to depart from Las Palmas, and is now heading to the French port of Fécamp, where it is estimated to arrive on Friday, 20 January.

In light of the above, we believe that the failure of the Spanish authorities to stop the cargo at Las Palmas, knowing that the vessel transported fish oil from Laayoune, might constitute a breach of the ECJ judgement and EU legislation. The French authorities will now have to address this issue upon arrival of the Key Bay in the coming days.

We call on the Commission, as the guardian of the European legal norm, to consider this matter with utmost urgency and to seize the relevant French and Spanish authorities with a view to taking the appropriate measures, before the vessel arrives to the French port of Fécamp on 20 January.

Yours sincerely,

José Bové

Bodil Valero

Florent Marcellesi

 

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter | Lämna en kommentar

5i12, segregation och romers situation

I år stod jag värd för 5i12-rörelsens årliga manifestation mot rasism i EU-parlamentet och jag valde att lyfta segregation som ett brett tema. Med hjälp av vänner och gröna kollegor från EU:s olika länder har jag samlat ihop ett 20-tal fotografier som visar segregation på olika sätt i unionen. Flera av dem rörde romernas situation, en grupp som har en lång historia av segregation i Europa.

Frågan vi ställde oss är: Vad är segregation? Danderyd är ju lika segregerat som Rinkeby på andra sidan E4:an, men det pratar vi sällan om. Åtminstone inte som ett problem. Fotografierna visar med all tydlighet en spännande mångfald av tolkningar.

Inbjudna till invigningen av utställningen, som visades under en vecka, var förutom 5i12-rörelsen, EU-parlamentariker och personal, en besöksgrupp med romer från Sverige och ungdomar från Fristad Folkhögskola.

Efter invigningen, höll vi ett rundabordssamtal i parlamentet där jag berättade om EU:s Romapolitik och vi utbytte kunskap och erfarenheter om romernas situation. Till sist fick besökarna en rundvandring i parlamentet och en genomgång av hur vi jobbar här i huset.

5i12-fanan är nu överlämnad till Anna Maria Corazza Bildt som står värd för nästa års manifestation i parlamentet. Men utställningen lever kvar – den ska vandra vidare på turné ute i Sverige och Europa, också med hjälp av mina gröna kollegor som får låna den.

Bodil Valero stod värd för 5i12-rörelsens årliga manifestation i EU-parlamentet. Bodil Valero stod värd för 5i12-rörelsens årliga manifestation i EU-parlamentet.
Bodil Valero lämnade över 5i12-fanan till Anna Maria Corazza Bildt. Bodil Valero lämnade över 5i12-fanan till Anna Maria Corazza Bildt.
Manifestationen var välbesökt bland EU-parlamentarikerna. Manifestationen var välbesökt bland EU-parlamentarikerna.
I samband med manifestationen invigde Bodil Valero en fotoutställning på temat segregation. I samband med manifestationen invigde Bodil Valero en fotoutställning på temat segregation.
Utställningen bestod av fotografier från ett tjugotal länder i Europa. Utställningen bestod av fotografier från ett tjugotal länder i Europa.
Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Upp till bevis i Turkietfrågan, EU-kommissionen!

I samband med att Turkiet upphävde åtalsimmuniteten för 138 av parlamentets ledamöter i början av sommaren, ställde jag en skriftlig fråga till EU-kommissionen för att få veta vad kommissionen tänker göra för att Turkiet inte ska fortsätta med fler inskränkningar av de mänskliga rättigheterna. Nu har jag fått svar från Johannes Hahn, kommissionär för grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar.

Johannes Hahn säger, å kommissionens vägnar, att EU ser med oro på utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och grundläggande friheter i Turkiet. Kommissionen har också uttryckt allvarlig oro över beslutet att häva den parlamentariska immuniteten för ett stort antal parlamentsledamöter.

Men att slopa åtalsimmuniteten är bara en i raden av flera åtgärder för att stärka Erdogans politiska makt och införa ett mer presidentstyrt system i Turkiet. Jag frågade också kommissionen om utvecklingen i Turkiet har påverkat förhandlingarna mellan EU och Turkiet när det gäller flyktingöverenskommelsen och visumlättnader, och hur kommissionen kan säkerställa att Turkiet är ett säkert land för minoritetsgrupper och för andra flyktinggrupper som skickas tillbaka till Turkiet från EU.

Kommissionen svarade långt om länge att den kommer att stödja Turkiets arbete med att nå de återstående kriterierna för visumlättnader. I det ingår att Turkiet ska begränsa definitionen av terrorism och införa ett proportionalitetskriterium. Kommissionen säger också att den noga övervakar situationen för minoriteter och utsatta grupper och flyktingar. Det låter ju bra, men vi vet samtidigt att Turkiet inte vill ändra sin terrorlagstiftning och att situationen för många grupper är svår i landet. Frågan är om EU-kommissionen verkligen prioriterar att leda in Turkiet på en demokratisk väg. Vi följer noga både utvecklingen i Turkiet och kommissionens agerande, här i parlamentet.

Hela frågan och svaret finns här: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-005002+0+DOC+XML+V0//SV&language=sv

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Samarbete stärker gemenskapen mellan Europas assyrier

I söndags ordnade Assyrian Confederation of Europe sitt första stora möte sedan organisationen bildades under en ceremoni i Europaparlamentet i Bryssel i våras. Söndagens möte ordnades i Göteborg och jag deltog med ett kort inlägg via skype. Syftet med organisationen är att stärka gemenskapen mellan de olika nationella assyriska förbunden i Europa och under mötet deltog assyrier från bland annat Tyskland, Belgien och Nederländerna.

För mig som har arbetat länge med olika minoritetsgrupper är det viktigt att alla människors röst får höras. Därför är det bra att det finns organisationer likt Assyrian Confederation of Europe, som kan erbjuda en plattform där människor kan mötas och utbyta erfarenheter. Det finns nästan en halv miljon assyrier i Europa, vilket betyder att det är en av de största diasporagrupperna från Mellanöstern i Europa. I ljuset av vad som händer i Mellanöstern i dag är det speciellt viktigt att samlas och arbeta tillsammans.

I mitt inlägg lyfte jag upp vad jag jobbar med i Europaparlamentet för att stärka minoriteter. Jag nämnde den resolution som jag arbetat med och som Europaparlamentet antog i februari i år. Den pekar på att Daesh systematiska och allvarliga övergrepp mot etniska och religiösa grupper i Syrien och Irak bör klassas som krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord. Vi hoppas att parlamentets starka ställningstagande får aktörerna i regionen att agera för att få ett slut på övergreppen.

I april besökte Assyriska riksförbundet mig i Bryssel och det var under det besöket som Assyrian Confederation of Europe bildades. Jag ser fram emot att delta på fler evenemang som organisationen ordnar och hoppas på fler liknande initiativ som stärker samarbetet mellan minoriteter.

Läs mera om mötet här:

http://hujada.com/article.php?ar=2902

http://aina.org/news/20161012185843.htm

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Ungern, dags att ta ansvar!

Efter en intensiv och månadslång kampanj till en kostnad av 52 miljoner euro, förklarades den ungerska regeringens antiflyktingfolkomröstning ogiltig på grund av lågt valdeltagande, då knappt 40 procent röstade. Jag välkomnar det.

Omröstningen handlade om att Ungern ska ta emot sin kvot på 1294 flyktingar av totalt 160 000 som, enligt den tidigare bindande EU-överenskommelsen, ska fördelas från flyktingläger i Grekland och Italien. Hittills har Ungern inte tagit emot en enda flykting ur sin kvot.

Som ni säkert minns utmärkte sig Ungerns premiärminister, Viktor Orbán, tidigt förra hösten genom att driva en främlingsfientlig politik och sätta käppar i hjulet för de nödlösningar EU presenterade. När EU förra året föreslog ett solidariskt fördelningssystem av flyktingar inom unionen, motsatte sig Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien upplägget. Sedan dess har de överklagat beslutet och vägrat uppfylla sina kvoter enligt systemet.

Det är i det perspektivet man ska se Orbáns folkomröstning i Ungern i söndags. Han vill kunna visa EU att han har stöd av folket och på hemmaplan vill han kunna visa att han är en handlingskraftig man som ser till ”landets intressen”.

Juridiskt sett spelar egentligen utgången av omröstningen inte någon roll eftersom de gemensamt antagna EU-besluten är bindande för medlemsstaterna. Däremot har den en politisk betydelse. Orbán har dolt andra interna problem bakom flyktingfrågan i syfte att stanna kvar vid makten i Ungern. Men han spelar ett mycket högt och farligt politiskt spel, både för Ungerns och för EU:s del.

Flera medlemsländer börjar nu tappa tålamodet med Orbán och andra trilskande östeuropeiska länder som är stora nettobidragstagare av EU-medel. Bland annat har Sverige och Tyskland, som istället är nettobidragsgivare och flyktingmottagare inom EU, uttalat att Ungern inte bör kunna fortsätta att ta emot EU-bidrag om de inte vill rätta sig efter unionens gemensamt fattade beslut.

Den som går med i en förening eller organisation förbinder sig att följa de gemensamma spelreglerna. Demokrati är inte à la carte. Det gäller även för Orbán och Ungern.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Många EU-debatter i Almedalen

Förra veckan var en händelserik vecka med både Europaparlamentets session i Strasbourg och den svenska politikerveckan i Almedalen på Gotland. Intresset för EU-frågor var stort i Almedalen, inte minst på grund av den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap. Brexit kommer att ha stora konsekvenser på allt arbete i EU framöver.

Jag deltog i flera debatter i Almedalen, om allt från Miljöpartiets EU-politik, EU:s asylpolitik och EU-migranters rättigheter till det nya vapendirektivet och det katalanska fallet i EU. Debatterna går att se i efterhand här. Jag deltog även i en grillning av Miljöpartiets fyra Europaparlamentariker i MP-tältet, den videon går att se här.

Carolina Bruseman från Grön Ungdom frågar ut Miljöpartiets Europaparlamentariker Jakop Dalunde, Bodil Valero, Linnéa Engström och Max Andersson. Carolina Bruseman från Grön Ungdom frågar ut Miljöpartiets Europaparlamentariker Jakop Dalunde, Bodil Valero, Linnéa Engström och Max Andersson.
Europaparlamentariker Bodil Valero och riksdagsledamot Emma Nohrén intervjuas av journalisten Herman Melzer om MP:s EU-politik. Europaparlamentariker Bodil Valero och riksdagsledamot Emma Nohrén intervjuas av journalisten Herman Melzer om MP:s EU-politik.
Debatt om EU:s asylpolitik med Bodil Valero (MP), Madelaine Seidlitz (Amnesty International) och Anna Maria Corazza Bildt (M). Moderator Markus Bonekamp (Europahuset). Debatt om EU:s asylpolitik med Bodil Valero (MP), Madelaine Seidlitz (Amnesty International) och Anna Maria Corazza Bildt (M). Moderator Markus Bonekamp (Europahuset).
Debatt om vad EU gör för EU-migranters rättigheter med Bodil Valero (MP), Niclas Persson (MP), Johanna Westeson (Civil Rights Defenders) och Linnea Sandström Lange (Läkare i världen). Debatt om vad EU gör för EU-migranters rättigheter med Bodil Valero (MP), Niclas Persson (MP), Johanna Westeson (Civil Rights Defenders) och Linnea Sandström Lange (Läkare i världen).
Debatt om EU:s nya vapendirektiv med moderator Markus Bonekamp (Europahuset), Bodil Valero (MP), Anna Maria Corazza Bildt (M), Roland Dahlman (Svenska dynamiska sportskytteförbundet) och Torbjörn Larsson (Svenska jägareförbundet). Debatt om EU:s nya vapendirektiv med moderator Markus Bonekamp (Europahuset), Bodil Valero (MP), Anna Maria Corazza Bildt (M), Roland Dahlman (Svenska dynamiska sportskytteförbundet) och Torbjörn Larsson (Svenska jägareförbundet).
Debatt om det katalanska fallet i EU med Johan Häggman (expert på flerspråkighet), Albert Royo (DIPLOCAT), Maria Badia (Kataloniens regering), Bodil Valero (MP) och Nuria Gonzalez Campaña (Oxford University). Debatt om det katalanska fallet i EU med Johan Häggman (expert på flerspråkighet), Albert Royo (DIPLOCAT), Maria Badia (Kataloniens regering), Bodil Valero (MP) och Nuria Gonzalez Campaña (Oxford University).

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Vi måste arbeta tillsammans mot högerextremismens framfart

De högerextrema krafternas framgångar i Europa är verkligen oroande. Förra veckan ordnade jag och några kollegor i Europaparlamentet seminariet: ”Far-right in Europe”. Experter från Sverige, Frankrike, Spanien och Tyskland var inbjudna för att ge sin bild av de högerextrema partiernas framväxt runtom i Europa.

Det är knappast ont om exempel på partier som styrs av mörka krafter i Europa. Även om partiernas historiska bakgrund är olika har de vissa saker gemensamt. Bland annat att ge förenklade lösningar på komplexa politiska frågor, vilket i sin tur har gett ett ökat väljarstöd. Alla högerextrema partier bottnar i samma budskap: minska invandringen.

Men om man jämför olika högerextremistiska partiers framväxt i Europa är det tydligt att det ökade stödet inte är kopplat till antalet invandrare som länderna tar in utan snarare tvärtom. De länder där högerextremistiska strömningar har fått stort genomslag de senaste åren har tidigare tagit emot en väldigt liten mängd invandrare. Slovakien och Estland är bara två exempel av många.

Det vi i de ”traditionella” partierna måste bli bättre på är att möta medborgarnas behov och funderingar. Vi måste på alla nivåer i samhället hjälpas åt och arbeta för att nyansera den förenklade verklighetsbild de populistiska partierna fortsätter att måla upp och tillsammans stå upp för alla människors lika värde och ett öppet Europa.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Besök av Assyriska Riksförbundet i Europaparlamentet i Bryssel

Varje år har vi ledamöter möjlighet att ta emot 110 personer var uppdelade på 5 besöksgrupper i Europaparlamentet. I april hade jag besök av Assyriska Riksförbundets medlemmar.  Just den här gången var det en massa strul pga av terroristattacken mot Zaventem eftersom flygplatsen inte var i gång helt och hållet men det löste sig.

Förutom att de fick en rundtur i parlamentet fick jag möjlighet att berätta om mitt arbete i EU-parlamentet och mitt engagemang i frågor som rör minoritetsgruppen assyrier/syrianer/kaldéer både på nationell och EU-nivå. Jag är den Gröna gruppens talesperson i frågan i parlamentet och var bland annat en av medförfattarna till parlamentets resolution som antogs i början på året om att erkänna IS brott mot minoritetsgrupper i mellanöstern som folkmord. Tidigare i mitt arbete som svensk riksdagsledamot var jag även en av de ledamöter som drev på för ett erkännande av det Armeniska folkmordet 1915 i svenska riksdagen 2010.

På torsdagkvällen åt vi middag tillsammans och fick lära känna varandra lite bättre. På fredag morgon höll vi en kort ceremoni i samband med invigningen av den nya organisationen ”Assyrian Confederation of Europe” som inrättades officiellt i Europaparlamentet i Bryssel. En paraplyorganisation som syftar till att sammanföra de assyriska nationella förbunden från flera EU-länder och främja sociala, kulturella och politiska aktiviteter. Därefter hade gruppen fri tid för att besöka stan och upptäcka vad Bryssel har att erbjuda. Vilket inte är så lite.

Jag önskar förbundet och dess medlemmar lycka till med sitt arbete och tackar för besöket!

 Assy 3 Assy 4 Assy bild 2

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

30 år sedan Tjernobyl – en dag att minnas

I dag för trettio år sedan var jag på väg att flytta till Gävle. Jag städade min Stockholmslägenhet och skulle bli hämtad för vidare färd till min nya stad. Jag var i sjätte månaden och väntade mitt första barn. Då kom de första larmen om förhöjd radioaktivitet på Forsmarks kärnkraftverk nära Gävle. Det visade sig vara så mycket värre. Efter Vitryssland var Gävle den plats på jorden som drabbades värst av nedfallet från Tjernobyl.

Budskapen Gävleborna fick var många. Vi kunde inte äta vad som helst. Fisk, grönsaker, bär, kött, nässlor var farliga. Barn skulle inte leka i sandlådan. Statens strålskyddsinstitut gick ut och sa att vi inte skulle lyssna på den amerikanska forskare som varnade för långvarig strålning. Allt för att undvika kaos. Gävlebönderna gav sig av till Stockholm och tippade radioaktivt gräs utanför riksdagen. Det var inte uppskattat i Stockholm.

Gravida varnades för att äta både det ena och det andra och uppmanades till och med att hålla sig borta från Gävle om det var möjligt. Det gjorde jag. Jag flyttade inte dit förrän efter jag fått barn. Istället kuskade jag runt i landet och våldgästade släktingar och vänner i 3 månader.

Gränsvärdet för Becquerel höjdes från 300 till 1500 på ett bräde. Utan den höjningen skulle vi inte kunnat äta någonting får man förmoda. Särskilt mycket cesium fanns och finns fortfarande i svampen. Älgköttet grävdes till en början ner men sen ändrades jakttiden för att undvika tiden då älgarna äter mycket svamp och riskerar att ligga över gränsvärdet. Jag äter fortfarande inte svamp från området.

Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima. De är inte ensamma om att drabbas. Det som hamnar i skymundan när vi talar om kärnkraftsolyckor är att konsekvenserna drabbar och får konsekvenser för så många fler än de som bor närmast. Det finns inga säkra kärnkraftverk och vi har alternativ. Låt oss satsa på dem.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Romernas Internationella dag den 8 april

I veckan har Romerna, deras kultur och situation uppmärksammats i Europaparlamentet under flera dagar. Kunskapen om romer är förbluffande liten hos de allra flesta av oss. Själv lär jag mig vid varje event vi håller här något nytt och som jag gärna delar med mig av. Skriver därför en mycket kort bakgrund till dagens firande.
Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Trots att romerna inte har ett ”eget” land utan bor uppdelade på alla världens kontinenter finns gemensamma symboler att enas kring. En av dem är den romska nationaldagen som firas världen över den 8 april.
I Sverige har romer funnits sedan 1500-talet. Här bor cirka 50 000 romer delade i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.

För 45 år sedan idag beslutade den romska kongressen att den 8 april skulle vara romernas internationella dag, en egen nationaldag. Den blå färgen i den romska flaggan symboliserar himlen och den gröna symboliserar jorden. För att understryka romernas historiska koppling till Indien enades man på kongressen att lägga till det röda hjulet, som även symboliserar vandringen från Indien och romernas framåtskridande.

Kongressen antog också en nationalhymn Gelem, gelem  (Jag vandrade och vandrade …).
Nationaldagen firas av allt fler I början av 1980-talet firades nationaldagen bara av ett fåtal familjer, men under de senaste tio åren har firandet spridits och tilltagit.

Nationaldagen firas i ett fyrtiotal länder med olika teman och aktiviteter som ljuständning, planterande av träd samt minnesceremonier för romer som fallit offer för anti-romanistiska övergrepp.
8 april är en viktig dag för romer från olika grupper och länder. En dag med såväl glädje som sorg. År 2000 utropade Romano Congress Romanistan som romernas transnationella hemland, utan krav på territorium. Man skulle kunna säga att hela världen är romernas hemland och att romerna gett begreppet ‘världsmedborgarskap’ ett verkligt innehåll.

Jag önskar er alla en verkligt trevlig nationaldag!

Vi på vårt kontor visar solidaritet med romerna på internationella Romadagen. Vi på vårt kontor visar solidaritet med romerna på internationella Romadagen.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar