EU-Turkiet överenskommelsen-förödande för asylsökandes rättigheter

Läs artikeln publicerad i Dagens Arena 20 juni 2018 här; http://www.dagensarena.se/opinion/mp-turkiet-kranker-asylsokande-varje-steg/

EU:s överenskommelse med Turkiet har lett till överfulla och slutna flyktingläger där flyktingar fråntas sina rättigheter, skriver Miljöpartiets EU-parlamentariker Bodil Valero på Världsflyktingdagen.

Enligt en ny rapport har överenskommelsen som EU slöt med Turkiet om att begränsa möjligheten för flyktingar att ta sig vidare till EU lett till rättsosäkerhet och kränkningar av asylsökandens rättigheter i varje steg av processen.

I mars 2016 slöt EU:s regeringschefer en överenskommelse med Turkiet, utan att rådfråga EU-parlamentet.

Överenskommelsen innebär att alla människor som kommer från Turkiet irreguljärt till de grekiska öarna ska skickas tillbaka till Turkiet. Redan då kritiserades överenskommelsen skarpt av bland annat människorättsorganisationer för att vara inhuman och i strid med folkrätten.

Sedan överenskommelsen slöts har det inrikespolitiska läget i Turkiet försämrats och landet har inte kunnat leva upp till de krav som EU ställer i uppgörelsen, bland annat respekt för grundläggande rättigheter.

Tillsammans med mina kollegor i EU-parlamentets gröna partigrupp har jag låtit ta fram en rapport om överenskommelsen och dess praktiska tillämpning.

Rapporten, som advokaterna Yiota Masouridou och Evi Kyprioti har skrivit, visar hur asylsökande fastnar i överfulla och slutna läger, s.k. »hotspots«, där de fråntas sina rättigheter och sitter inlåsta lång tid innan de skickas tillbaka till Turkiet.

Advokaterna skriver om rättsosäkra processer, diskriminering av asylsökanden baserat på deras nationalitet och kränkningar av asylsökandens grundläggande rättigheter i varje steg av förfarandet. Rapporten visar också att dessa läger är oerhört kostsamma och ineffektiva.

De gröna i EU-parlamentet har sedan första början riktat kritik mot överenskommelsen och menat att den strider mot EU-lag och internationell rätt genom att delegera ansvaret för människor som söker skydd i EU till ett tredje land – nämligen Turkiet. Att sända tillbaka flyktingar till Turkiet strider mot återsändandeförbudet, den s.k. non refoulement-principen, enligt internationell asylrätt.

Överenskommelsen bygger också på det felaktiga antagandet att Turkiet är ett säkert land att sända migranter till.

Turkiet har aldrig tidigare varit så långt ifrån EU:s gemensamma värderingar som nu. Utvecklingen i landet har gått bakåt med ett undantagstillstånd som aldrig går över, massarresteringar av oliktänkande och en tvivelaktig folkomröstning som lett till ändringar i konstitutionen.

Den danska tidningen Politikken avslöjade nyligen att EU:s anslutningsstöd, som ska gå till att stödja bygget av demokratiska institutioner i Turkiet, istället betalat för att med krigsfordon övervaka och förstärka den flyktingmur som Turkiet rest mot Syrien och där flera flyktingar skjutits.

Avtalet har uppenbarligen gett president Recep Tayyip Erdogan ett maktövertag där varje EU-kritik mot Turkiet kan leda till hot om uppsägning av överenskommelsen.

Ändå har EU-kommissionen i sin senaste framstegsrapporten om Turkiet, som mäter hur landet möter kraven för EU-medlemskap, berömt Turkiets insatser inom migration. Kommissionen hyllar överenskommelsen och vill använda den som modell för liknande avtal med andra tredje länder.

EU behöver istället investera sin tid och pengar på att öppna upp fler lagliga vägar in i EU så att människor slipper hamna i händerna på skrupellösa människosmugglare eller auktoritära ledare som Erdogan.

Läs hela rapporten här; https://www.greens-efa.eu/en/article/document/the-eu-turkey-statement-and-the-greek-hotspots/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Seger för medmänskligheten

I tisdags förklarade Centerpartiet äntligen att de ställer sig bakom regeringens förslag om ensamkommande som presenterades i vintras, vilket innebär att det nu finns en majoritet i riksdagen. Förslaget innebär att 9000 ungdomar som kom till Sverige 2015 får möjligheten att få sina ärenden omprövade och får stanna, om de studerar på gymnasiet. Efter ett kongressbeslut som drevs igenom av Grön Ungdom har Miljöpartiet kämpat hårt i regeringen för att driva igenom förslaget. En seger för Miljöpartiet men framförallt en seger för medmänskligheten.

Många av dem som fått ett utvisningsbeslut är ensamkommande barn och unga vuxna. Många av dem har inget nätverk kvar i Afghanistan längre, vilket innebär att de lämnas åt sitt eget öde. Under hösten 2015 var det många ensamkommande som var under 18 innan de påbörjade sin asylprocess, men som på grund av de långa handläggningstiderna hunnit fylla 18 innan de fått ett avgörande beslut. Den svenska byråkratin har svikit många ensamkommande ungdomar, det är långt ifrån rättvist.

I tisdags deltog jag i ett seminarium om ”Informal Agreements and Returns” som anordnades i Europaparlamentet. Bland annat diskuterades Europakommissionens samarbetsavtal med Afghanistan ”Joint way forward” om återsändande av afghanska flyktingar som fått avslag på sina asylansökningar och utvisningarna kritiserades starkt. Enligt Global Peace Index klassas Afghanistan som världens farligaste land, efter Syrien. Trots den farliga situationen i landet utvisar Sverige och andra EU-länder människor till ett land där deras liv sätts i fara. Faktum är att Sverige är ett av de EU-länder som utvisar flest till Afghanistan, enligt siffror från Migrationsverket återvände 884 personer till Afghanistan under 2016, året därefter återvände 509 personer.

Inte nog med att många av de ensamkommande unga som utvisas till Afghanistan riskerar att sättas i livsfara. Ungdomarna tenderar att hamna i drogmissbruk, kriminalitet, arbetslöshet och fattigdom. Väldigt få möjligheter väntar för de ensamkommande som skickas tillbaka till Afghanistan. Den nya lagen som nu kommer röstas igenom i riksdagen ger möjlighet för 9000 ungdomar att få en fristad i Sverige, det är ungdomar vars liv pendlat i osäkerhet och som äntligen kan pusta ut.

Under den nuvarande mandatperioden har den medmänskliga debatten tonats ner, fler och fler partier tävlar istället om hur många som ska utvisas, därför är det en oerhörd trygghet att veta att Miljöpartiet kämpar varje dag för att få fler att få stanna i Sverige. Den gröna rörelsen kommer alltid vara den röst som kommer kämpa för medmänsklighet.

Aida Badeli.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Aborträtten är en mänsklig rättighet.

Innan aprils slut röstar El Salvadors parlament om landets hårda abortlagstiftning. Med anledning av det anordnade Bodil tillsammans med andra gröna Europaparlamentariker en konferens i Europaparlamentet som följdes av en parallell konferens i El Salvador.

Maria Teresa Rivera och Teodora del Carmen Vásquez var två av de inbjudna talarna, som båda två har suttit i Ilipangofängelset, oskyldigt dömda för mord. Teodora Vásquez Carmen som fick ett missfall, satt fängslad i över tio år och släpptes för två månader sedan, bland annat tack vare att Amnesty International uppmärksammade hennes fall. Det finns en gnutta hopp om att den hårda abortlagstiftningen kan luckras upp lite, därför är det viktigt med politiska påtryckningar och visa att omvärlden följer situationen i landet noga.

El Salvador har en av världens strängaste abortlagar. Lagen förbjuder abort till och med när moderns liv är i fara eller när hon blivit gravid efter en våldtäkt och det är upp till kvinnan att bevisa att hon själv inte provocerat fram ett dödsfall. Straffet kan leda till fängelse i upp till 30 år. De kvinnor som har uppsökt sjukvård på grund av sina smärtor har istället mötts av handklovar. Abortfrågan i landet är en klassfråga, kvinnor med en god ekonomi kan vända sig till privata kliniker eller resa utomlands för att få tillgång till säkra aborter. De kvinnor som döms är fattiga och saknar pengar att anlita försvarsadvokater.

Tänk dig att du blir gravid och vill avsluta din graviditet och döms till mord. Tänk dig att du är gravid och vill behålla ditt barn men att barnet dör i din mage och du inte tillåts avsluta graviditeten. Tänk dig att din plånbok avgör huruvida du får överleva eller inte. Att vara kvinna och fattig i El Salvador innebär att du inte omfattas av grundläggande mänskliga rättigheter.

Att befinna sig i samma rum med kvinnor som drabbats av den kvinnofientliga politiken i El Salvador och kvinnor som varje dag kämpar för att alla ska omfattas av de mänskliga rättigheterna, var väldigt känslosamt. Deras berättelser måste bli hörda och uppmärksammade.

Abortmotstånd är inget annat än rent kvinnoförakt. Förbud mot abort leder inte till färre aborter, istället ökar de farliga och osäkra aborterna som orsakar att över 50 000 kvinnor dör varje år, till följd av osäkra aborter.

Det finns även politiska krafter som vill försvaga aborträtten i Sverige som målmedvetet arbetar för att inskränka kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar. Det gör mig arg och frustrerad. Vem har gett dessa konservativa krafter rätten att tycka till om kvinnors egna kroppar. Ingen har rätten att bestämma över min eller mina medsystrar kroppar.

Kvinnors rätt att bestämma själva om de ska föda barn eller inte är en grundläggande mänsklig rättighet. Tillsammans måste vi stå enade, för kvinnors aborträtt.

Aida Badeli

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Europeiskt system för humanitära visum

Förra veckan anordnade Bodil ett seminarium om humanitära visum i Europaparlamentet. Seminariet handlade om att etablera ett Europeiskt system för humanitära visum eftersom det idag inte finns ett sånt system utan bara en möjlighet i Unionens Visumkodex för medlemsländerna att utfärda s.k. nationella visum på humanitära grunder om de vill.

Möjligheten att ge människor visum för att söka asyl har länge haft ett starkt stöd i parlamentet men avfärdas helt av rådet.

När EU-kommissionen för några år sedan presenterade ett omarbetat förslag av Unionens Visumkodex, la EU-parlamentet fram långtgående förslag om att införa ett Europeiskt system för humanitära visum. Det möttes av stora protester i Rådet vilket slutade med att EU-kommissionen drog tillbaka sitt ursprungliga förslag.

Sedan dess har frågan om humanitära visum legat på is, vilket motiverade EU-parlamentet att ta fram ett eget initiativbetänkande som en politisk signal om EU-parlamentets ställning i frågan. Arbetet med betänkandet har precis påbörjats och därför valde Bodil att anordna ett seminarium i EU-parlamentet för att diskutera möjligheterna för ett sånt system.

Bland de inbjudna talarna fanns bland annat Juan Fernando Lopez Aguilar, föredragande för EU-parlamentets betänkande och Maria Ferm, migrationspolitisktalesperson för Miljöpartiet. På plats fanns även en representant från EU-kommissionen. Deltagarna var väldigt enade om att det krävs lagliga och säkra vägar in till EU och att humanitära visum var en sån väg men  lyfte även inresetillstånd, tillfälliga visumlättnader och kvotflyktingsystem som andra möjligheter att säkert ta sig till Europa.

EU-kommissionens representant var inte lika entusiastisk kring förslaget om humanitära visum och menade att det skulle vara rent praktiskt svårt att införa, även om en av talarna under seminariet poängterade att om EU har möjlighet att utfärda flera miljoner Schengenvisum varje år, varför skulle det då vara praktiskt omöjligt att utfärda humanitära visum?

Även om de juridiska förutsättningarna redan existerar för ett Europeiskt system för humanitära visum är det den politiska viljan bland medlemsländerna som brister. Möjligheten att ge människor visum för att söka asyl har länge haft ett starkt stöd i parlamentet men som helt avfärdats av Rådet. Det är helt förkastligt att Rådet vägrar ta sitt ansvar och fortsätter blockera alla försök till att få ett sånt system på plats.

EU måste ta sitt medmänskliga ansvar för att skapa lagliga vägar in till EU. Människor kommer att försätta fly till Europa, oavsett hur höga murar unionen väljer att bygga. Genom säkra och lagliga vägar in till EU är vi med och räddar människor som annars skulle riskerat sina liv på Medelhavet.

Aida Badeli.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Seminarium om humanitära visum / Seminar on humanitarian visas

På tisdagen den 20 mars 2018 anordnar jag ett seminarium om humanitära visum med  anledning av EU-parlamentets kommande initiativ betänkande om humanitära visum.

Välkommen dit de som har möjlighet!

Anmälan görs här / PLEASE REGISTER HERE http://extranet.greens-efa-service.eu/public/register/7702

Nedan följer programmet på engelska och bakgrundsbeskrivningen.

Towards the creation of a European Humanitarian Visa Scheme
TUESDAY, 20 MARCH 2018, 16:00-18:00
European Parliament, Brussels, ROOM ASP 5E1

Programme

16:00 – 16:10 Registration and coffee

16:10 – 16:15
Welcome and Introduction
Bodil Valero MEP, Greens/EFA shadow rapporteur for LIBE own-initiative report on Humanitarian Visa

PANEL I: TOWARDS THE CREATION OF A EUROPEAN HUMANITARIAN VISA SCHEME Chair: Bodil Valero MEP

16:15 -16:25 The work of the European Parliament towards the creation of a European Humanitarian Visa Scheme
Juan Fernando López Aguilar MEP (S&D), Rapporteur for the LIBE own-initiative report on Humanitarian Visa

16:25 -16:45 What are the options currently in place under national law? The example of Sweden and Italy
Prof. Dr. Jan De Volder, European Federation of the Community of Sant’Egidio (tbc)
Maria Ferm, Member of the Swedish Parliament and the Swedish Green Party

16:45-17:00 Open discussion and interventions by participants

PANEL II: ADDRESSING CHALLENGES AND PROMOTING REFORM
Chair: Bodil Valero MEP
17:00-17:20 The role of civil society organisations and good practices
Anais Faure-Atger, Red Cross EU Office
Dr. Torsten Moritz, Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME)

17:20-17:30 Humanitarian Visa: which policy options are available to the legislator?
Stephen Ryan, Deputy Head of Unit 3C-Asylum, DG Migration and Home Affairs, European Commission

17:30-17:40
Dr. Violeta Moreno-Lax, Queen Mary University of London

17:40 -17:55 Open discussion and interventions by participants

17:55-18:00    Closing remarks Bodil Valero MEP

 

Towards the creation of a European Humanitarian Visa Scheme

 

Background note

While the International protection acquis is mainly accessible only to those who manage to reach the physical borders of the European Union, the safe and legal ways to reach EU are limited. In the absence of alternative accessible legal pathways and confronted with ever stricter border controls at the external borders of the EU, people in need of international protection are forced to resort to irregular and perilous migration channels. This limitation has become even more evident in the context of the recent refugee situation in Europe where increasing number of people lost their lives on their way to the EU.

Although there is currently no EU scheme for humanitarian visas per se, visas can be issued on humanitarian grounds at the discretion of the Member States under the existing EU Visa Code Regulation. However, this tool is underused despite the large numbers of people in need of protection.

The commitment to strengthen the legal pathways for third country nationals in need of protection has been stressed both by the European Parliament on several occasions.

In this context, The European Parliament believes a flexible and coherent European humanitarian visa scheme would be an essential EU policy option that would allow persons to travel in a legal and safe manner to the territory of the EU for the purpose of making an application for international protection. As a result, the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs in the European Parliament is drafting a legislative own-initiative report on humanitarian visa. The conference will be feeding into the current work of the committee by providing a key opportunity for stakeholders to exchange views on the matter, good practices at national level and policy options for the EU legislator.

Please use this link to register online, http://extranet.greens-efa-service.eu/public/register/7702

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Konflikten i Jemen bortglömd av omvärlden

Förra veckan träffade vi en representant för organisationen ” Sheba for democracy and human rights” som arbetar för att  uppmärksamma den humanitära katastrofen som pågår i Jemen.

De väpnade konflikterna i Jemen har pågått sedan 2014, då strider mellan regeringsstyrkorna och Huthi-rebellerna påbörjades. Ett år senare inledde grannlandet Saudiarabien flygattacker med syftet att försvaga rebellgrupperna, sedan dess har stabiliteten i landet avsevärt försämrats. Jemen beräknas vara en av de största humanitära kriserna i världen. 22,2 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp och 8 miljoner hotas av en livsmedelsförsörjningskris. 2,2 miljoner barn lider av grav undernäring.Den humanitära krisen i Jemen har förvärrats ytterligare av Saudiarabiens blockad av hamnar och flygplatser. Jemen är beroende av import då 90% av det som importeras är baslivsmedel.

Den saudiarabiska utrikesministern, Abdel bin Ahmed Al-Jubier besökte Europaparlamentet i slutet av februari. På frågan om när Saudiarabiens blockader kommer att upphöra, svarade utrikesministern med att förneka att blockaderna existerar. Lite konstigt kan man tänka sig, när FN:s särskilda rapportör menar att de blockader som införts är den främsta anledningen till den humanitära krisen i landet. Men det kanske inte är så förvånande att en förtryckande auktoritär regim ljuger om sitt agerande.

Exporten av vapen till Saudiarabien bidrar till att konflikten fortsätter i Jemen. Bodil har länge arbetat för hårdare krav inom vapenexport för EU:s medlemsländer som tillsammans utgör världens näst största vapenleverantör, där Sverige är en av de stora vapenexportörerna. I höstas ställde sig Europaparlamentet bakom Bodils  betänkande om vapenexportkontroll, där EU krävde att ett vapenembargo ska införas mot länder som kränker internationell humanitär rätt, såsom Saudiarabien. Trots kravet på hårdare regler för vapenexportkontroll, följer inte medlemsländerna dem. Så sent som i november 2017 i en resolution om situationen i Jemen, tryckte parlamentet ytterligare på att det krävs ett vapenembargo mot Saudiarabien eftersom landet står inför allvarliga anklagelser om brott mot internationell humanitär rätt i Jemen. En fortsatt vapenförsäljning till Saudiarabien strider mot EU:s gemensamma ståndpunkt gällande vapenexport. Idag finns det redan ett vapenembargo mot Huthi-rebellerna, likaså bör det finnas ett FN-embargo mot Saudiarabien

EU:s medlemsländer verkar helt blunda för parlamentets ställningstagande. Sverige är ett av de länder som inte tar sitt ansvar, trots att Sverige har en av EU:s striktaste vapenexportregler. Men Saudiarabiens pengar verkar gå före internationell fred och säkerhet. Genom att fortsätta sälja vapen till Saudiarabien, bidrar EU:s medlemsländer till att konflikten i Jemen fortsätter, vilket förvärrar den humanitära krisen och leder till att fler oskyldiga jemeniter kommer att drabbas.

Aida Badeli.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ilisudammen.

Förra veckan var jag på ett seminarium i parlamentet om situationen i Hasenkeyf i Turkiet. Hasankeyf är numera en liten by i sydöstra Turkiet men i årtionden var det en regional knutpunkt bland annat för romarriket, perser och osmanska riket. Enligt Unescos världsarvskriterier uppnår Hasankeyf nio av tio kriterier och många arkeologiska fynd och gamla byggnader finns fortfarande kvar i området, men de hotas nu att helt förstöras.

Den turkiska staten har nämligen beslutat att bygga en hydroelektrisk damm vid Tigrisfloden, ett projekt som kallas för Ilisuprojektet. I dagsläget är ungefär 97% av dammen färdigbyggd och när den tas i bruk riskerar mer än 191 byar att svämmas över och det historiska arvet i Hasankeyf begravas under vatten. Cirka 70 000 invånare kan då komma att förlora sina hem, varav majoriteten har kurdiskt ursprung. Den turkiska regeringen menar att de kommer kompensera de individer som kommer förlora sina hem på grund av dammen men fram till nu har nästan hälften av de drabbade byborna inte fått någon ekonomisk ersättning.

Ilisudammen kommer också att leda till förödande konsekvenser för ekosystem i hela området. Det beräknas att upp mot 100 arter kommer förlora sitt naturliga habitat, vilket kommer påverka hela biologiska mångfalden i Tigrisfloden. Officiellt sett kommer Ilisudammen att förse området med vattenkraft men det är också många som menar att den turkiska staten har underliggande anledningar till byggandet av dammen. President Tayyip Erdoğan har tidigare uttalat sig om Ilisuprojektet och menar att den nya dammen kommer att gynna lokalbefolkningen. Men på vilket sätt kommer det att gynna lokalbefolkningen när 191 byar kommer svämmas över,  70 000 människor kommer tvingas lämna sina hem och ett stort historiskt, kulturellt och ekologisk arv kommer att förstöras?

Den turkiska staten har länge försökt att assimilera det kurdiska folket genom att försöka utplåna deras kultur och språk. Många kurder har tvingats lämna sina hem på landsbygden för ett liv i storstäderna, där människor pratar mindre kurdiska och kopplingar till den traditionella kurdiska kulturen är mycket svagare. Den kulturella identiteten följer människan var vi än går och berikar oss. Att den turkiska staten vill radera ett kulturellt och historiskt arv visar på ytterligare ett exempel av den turkiska statens förtyck mot landets kurder.

Dammen förväntas kunna vara användbar i ungefär 100 år men förstörelserna av det ekologiska och historiska arvet kommer aldrig att kunna ersättas. Än har dammen inte färdigställts så det finns fortfarande hopp om att Hasankeyf kan bevaras och att Ilisudammen stoppas. EU som har ett nära politiskt samarbete med Turkiet måste uppmärksamma det som händer i Hasankeyf och kräva ett omedelbart stopp.

Aida Badeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Romernas situation i Turkiet

Under veckan har ledamöterna befunnit sig i Strasbourg. Där har bland annat en resolution om situationen kring de mänskliga rättigheterna i Turkiet debatterats.

Situationen kring de mänskliga rättigheterna i Turkiet har under flera år varit kritisk men framförallt blivit märkbar för omvärlden sedan kuppförsöket i Turkiet sommaren 2016. Enligt uppgifter från Amnesty sitter upp emot 50 000 personer frihetsberövade i landet, det är framförallt människorättsaktivister, journalister och oppositionella som fängslats. Sedan kuppförsöket 2016 har över 300 icke-statliga organisationer som arbetat i landet för att stärka de mänskliga rättigheterna tvingats stänga ner.

En viktig fråga för Bodil har länge varit arbetet med att stärka rättigheterna för minoriteter och belysa den utsatthet som många minoriteter blir utsatta för. I Turkiet har förtrycket mot landets flera olika minoriteter pågått i många år, Turkiet har  bland annat valt att inte erkänna några etniska minoriteter i landet. Grupper som framförallt är utsatta är kurder, syrianer och romer.

I detta blogginlägg har jag valt att specifikt lyfta romernas utsatthet i Turkiet. Det beräknas att upp emot 2 miljoner romer är bosatta i landet. Romerna utsätts för systematisk diskriminering och är framförallt utsatta på arbetsmarknaden, har inte samma möjligheter till utbildning och tvångsvräks från sina egna hem.

Romerna är särskilt utsatta för tvångsvräkningar på grund av att de är bosatta i områden som de turkiska myndigheterna menar ska stadsförnyas. De romer som blir vräkta från sina hem får ingen hjälp av de turkiska myndigheterna med att hitta en ny bostad eller någon ekonomisk ersättning, romerna lämnas åt sitt eget öde. Många romer vittnar även om att de har svårigheter att hitta en ny bostad.

Barnen drabbas hårt av tvångsvräkningarna. För att ha rätt att gå i skolan måste barn i Turkiet vara registrerade på en adress, vilket gör det omöjligt för de barn som är hemlösa att fortsätta sin skolgång.

Berättelse från en 15-årig rom som var bosatt i Istanbul.

“Jag gick i skolan och studierna gick bra. Min familj arbetade med att sälja blommor. En morgon åkte jag till skolan och när jag kom tillbaka hem var vårt hus borta. Dagen efter hoppade jag av skolan, idag arbetar jag med att samla ihop skrot.”

Miniority rights group international har rapporterat om att de romska barn som har möjlighet att studera marginaliseras även under skoltid. Skolan ska vara en fristad från diskriminering, där alla barn ska ses som jämlika. Men det sker inte i Turkiet.

I den gemensamma resolutionen om  de mänskliga rättigheterna i Turkiet som parlamentet röstade om idag i Strasbourg lyckades Bodil förhandla fram en specifik skrivning som handlar om att stärka romernas tillgång till den sociala välfärden i landet. Det sänder ett viktigt politiskt budskap om att Europaparlamentet är medvetna om romernas utsatthet i landet och att situationen för romerna måste förbättras.

Aida Badeli

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Aida, vår nya praktikant!

Hej!

Jag heter Aida Badeli och är Bodils nya praktikant. Jag kommer att gästa Bodils blogg under våren för att berätta om min tid som praktikant.

Lite kort om mig, jag är 22 år gammal och studerar till statsvetare. Jag har en bakgrund i Miljöpartiet och Grön Ungdom.  Just nu sitter i Grön Ungdoms förbundsstyrelse där jag är talesperson för mänskliga rättigheter, därför känns det oerhört intressant att  praktisera hos Bodil, eftersom att Bodil  jobbar med alla de politiska frågor som jag intresserar mig för.

Nu har jag varit i Bryssel i en vecka, som har varit väldigt lärorik. Viktiga frågor som jag fått arbeta med under veckan har varit situationen kring Turkiets obefogade attacker mot det kurddominerade området Afrin, som ligger i norra Syrien.

Vi fick möjligheten att träffa representanter från det kurdiska socialistpartiet, DTK. De lyfte den allvarliga situationen i Afrin, där många  barn och civila dödats. Afrin har länge varit ett av de säkraste områdena i Syrien, dit människor flytt från de väpnade         konflikterna i Syrien och från förföljelsen av Daesh. Representanterna från DTK, lyfte vikten av att EU måste agera och fördöma Turkiets attacker mot kurderna.

Vi  träffade även Unicefs representant i Syrien, Fran Equiza som lyfte situationen i Afrin och att det rapporterats om att barn har dödats i samband med attackerna. Equiza lyfte även svårigheterna för invånarna i Afrin att lämna området eftersom att vägkontrollerna i området är avstängda.

Nästa vecka är det dags för Strasbourg, där kommer bland annat frågan om mänskliga rättigheter i Turkiet att debatteras, vilket blir ytterligare ett bra läge att diskutera Turkiets attacker mot Afrin. EU behöver tydligare visa sitt stöd för kurderna.

Det känns fantastiskt att få följa Bodils team, som varje dag arbetar med att försöka sätta de mänskliga rättigheterna och demokratin på den politiska dagordningen i EU. Jag ser fram emot ett halvår i hjärtat av Europa, Bryssel!

Aida Badeli

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ingen hejd för den spanska regeringens uppfinningsrikedom

I dag skulle Katalonien valt president men den spanska författningsdomstolen beslutade under lördagen att presidenten inte får väljas. Den spanska regeringen hade valt att begära att det katalanska parlamentets sammanträde inte skulle få hållas trots att det spanska rättsliga rådet Consejo de Estado uttalat att det skulle strida mot konstitutionen att ställa in det.

Domstolen, vars domare är politiskt tillsatta, utfärdade då istället ett beslut som enligt andra oberoende jurister och domare också är i strid med konstitutionen. Bland annat beslutar domstolen, utan lagstöd, om förebyggande åtgärder för att hindra presidenten att väljas trots att den spanska regeringen inte bett om sådana.

Domstolens förebyggande åtgärder:
– Ingen debatt får hållas för att välja president Puigdemont via skärm eller ersatt av annan ledamot
– Kandidaten kan inte väljas utan rättsligt godkännande även om han kommer till parlamentet så länge det finns en arresteringsorder mot honom
– De ledamöter som också är föremål för arresteringsorder och riskerar att hamna i fängelse får inte väljas

Domstolen avslutar med att tala om för Parlamentets talman och styrelse att de måste följa domstolens dom och ett hot om fängelse om de tar några som helst initiativ för, eller inte hindrar, att hålla en debatt om att välja Carles Puigdemont till president.

Carles Puigdemont. Foto: Reuters
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar