Allmänna utgifter

Varje månad mottar varje ledamot 4416 € från parlamentet, som ska täcka allmänna utgifter som uppstår i samband med ledamotens uppdrag. Pengarna går direkt in på ett separat konto som Bodil och hennes teamchef har tillgång till. Knappt hälften går till ett separat konto i Sverige för att täcka kostnader för Bodils kontor i Gävle. Bodil och hennes anställda får ersättning för utlägg som gjorts mot uppvisande av kvitton eller bankutdrag.

Pengarna används exempelvis till inköp av kontorsmaterial och möbler, teknisk utrustning och telefonräkningar för tjänstemobiler för Bodil och personalen. För kontoret i Gävle har Bodil kostnader för hyra, el, telefon och internet, teknisk utrustning, kontorsmaterial och inköp av vissa möbler. De allmänna utgifterna  täcker även hotell i hemlandet, webbhotell, böcker, prenumerationer och kostnader för att anordna seminarier och konferenser.

I EU-parlamentet pågår just nu ett arbete med att se över de riktlinjer som reglerar vad budgeten för allmänna utgifter får användas till. Tills dess följer vi de senaste riktlinjerna som finns här.

Budgeten för allmänna utgifter har fått kritik för att EU-parlamentet sällan kontrollerar hur dessa medel används och att det finns en oro för risken att ledamöter kan stoppa pengarna i egen ficka. Vi gröna tycker det här är helt orimligt och har sedan länge arbetat för att införa en obligatorisk redovisning och kontroll. Våra förslag har dock röstats ned.

Gröna gruppen i parlamentet har en intern policy om budgeten för allmänna utgifter, som fastslår att ledamöterna ska redovisa vilka typer av utgifter som pengarna används till. Gröna gruppens interna riktlinjer fastslår också att eventuella överblivna medel ska betalas tillbaka till parlamentet i slutet av mandatperioden.

Miljöpartiets ledamöter i EU-parlamentet har även anlitat en auktoriserad revisor som granskar våra utgifter. Här finns revisorns rapport.

Bodils kvartalsöversikter per kategori finns här.

 

Kommentarer inaktiverade.