Besök av Assyriska Riksförbundet i Europaparlamentet i Bryssel

Varje år har vi ledamöter möjlighet att ta emot 110 personer var uppdelade på 5 besöksgrupper i Europaparlamentet. I april hade jag besök av Assyriska Riksförbundets medlemmar.  Just den här gången var det en massa strul pga av terroristattacken mot Zaventem eftersom flygplatsen inte var i gång helt och hållet men det löste sig.

Förutom att de fick en rundtur i parlamentet fick jag möjlighet att berätta om mitt arbete i EU-parlamentet och mitt engagemang i frågor som rör minoritetsgruppen assyrier/syrianer/kaldéer både på nationell och EU-nivå. Jag är den Gröna gruppens talesperson i frågan i parlamentet och var bland annat en av medförfattarna till parlamentets resolution som antogs i början på året om att erkänna IS brott mot minoritetsgrupper i mellanöstern som folkmord. Tidigare i mitt arbete som svensk riksdagsledamot var jag även en av de ledamöter som drev på för ett erkännande av det Armeniska folkmordet 1915 i svenska riksdagen 2010.

På torsdagkvällen åt vi middag tillsammans och fick lära känna varandra lite bättre. På fredag morgon höll vi en kort ceremoni i samband med invigningen av den nya organisationen ”Assyrian Confederation of Europe” som inrättades officiellt i Europaparlamentet i Bryssel. En paraplyorganisation som syftar till att sammanföra de assyriska nationella förbunden från flera EU-länder och främja sociala, kulturella och politiska aktiviteter. Därefter hade gruppen fri tid för att besöka stan och upptäcka vad Bryssel har att erbjuda. Vilket inte är så lite.

Jag önskar förbundet och dess medlemmar lycka till med sitt arbete och tackar för besöket!

 Assy 3 Assy 4 Assy bild 2

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

30 år sedan Tjernobyl – en dag att minnas

I dag för trettio år sedan var jag på väg att flytta till Gävle. Jag städade min Stockholmslägenhet och skulle bli hämtad för vidare färd till min nya stad. Jag var i sjätte månaden och väntade mitt första barn. Då kom de första larmen om förhöjd radioaktivitet på Forsmarks kärnkraftverk nära Gävle. Det visade sig vara så mycket värre. Efter Vitryssland var Gävle den plats på jorden som drabbades värst av nedfallet från Tjernobyl.

Budskapen Gävleborna fick var många. Vi kunde inte äta vad som helst. Fisk, grönsaker, bär, kött, nässlor var farliga. Barn skulle inte leka i sandlådan. Statens strålskyddsinstitut gick ut och sa att vi inte skulle lyssna på den amerikanska forskare som varnade för långvarig strålning. Allt för att undvika kaos. Gävlebönderna gav sig av till Stockholm och tippade radioaktivt gräs utanför riksdagen. Det var inte uppskattat i Stockholm.

Gravida varnades för att äta både det ena och det andra och uppmanades till och med att hålla sig borta från Gävle om det var möjligt. Det gjorde jag. Jag flyttade inte dit förrän efter jag fått barn. Istället kuskade jag runt i landet och våldgästade släktingar och vänner i 3 månader.

Gränsvärdet för Becquerel höjdes från 300 till 1500 på ett bräde. Utan den höjningen skulle vi inte kunnat äta någonting får man förmoda. Särskilt mycket cesium fanns och finns fortfarande i svampen. Älgköttet grävdes till en början ner men sen ändrades jakttiden för att undvika tiden då älgarna äter mycket svamp och riskerar att ligga över gränsvärdet. Jag äter fortfarande inte svamp från området.

Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima. De är inte ensamma om att drabbas. Det som hamnar i skymundan när vi talar om kärnkraftsolyckor är att konsekvenserna drabbar och får konsekvenser för så många fler än de som bor närmast. Det finns inga säkra kärnkraftverk och vi har alternativ. Låt oss satsa på dem.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Romernas Internationella dag den 8 april

I veckan har Romerna, deras kultur och situation uppmärksammats i Europaparlamentet under flera dagar. Kunskapen om romer är förbluffande liten hos de allra flesta av oss. Själv lär jag mig vid varje event vi håller här något nytt och som jag gärna delar med mig av. Skriver därför en mycket kort bakgrund till dagens firande.
Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Trots att romerna inte har ett ”eget” land utan bor uppdelade på alla världens kontinenter finns gemensamma symboler att enas kring. En av dem är den romska nationaldagen som firas världen över den 8 april.
I Sverige har romer funnits sedan 1500-talet. Här bor cirka 50 000 romer delade i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.

För 45 år sedan idag beslutade den romska kongressen att den 8 april skulle vara romernas internationella dag, en egen nationaldag. Den blå färgen i den romska flaggan symboliserar himlen och den gröna symboliserar jorden. För att understryka romernas historiska koppling till Indien enades man på kongressen att lägga till det röda hjulet, som även symboliserar vandringen från Indien och romernas framåtskridande.

Kongressen antog också en nationalhymn Gelem, gelem  (Jag vandrade och vandrade …).
Nationaldagen firas av allt fler I början av 1980-talet firades nationaldagen bara av ett fåtal familjer, men under de senaste tio åren har firandet spridits och tilltagit.

Nationaldagen firas i ett fyrtiotal länder med olika teman och aktiviteter som ljuständning, planterande av träd samt minnesceremonier för romer som fallit offer för anti-romanistiska övergrepp.
8 april är en viktig dag för romer från olika grupper och länder. En dag med såväl glädje som sorg. År 2000 utropade Romano Congress Romanistan som romernas transnationella hemland, utan krav på territorium. Man skulle kunna säga att hela världen är romernas hemland och att romerna gett begreppet ‘världsmedborgarskap’ ett verkligt innehåll.

Jag önskar er alla en verkligt trevlig nationaldag!

Vi på vårt kontor visar solidaritet med romerna på internationella Romadagen. Vi på vårt kontor visar solidaritet med romerna på internationella Romadagen.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ett steg närmare ett öppnare Europa

Mitt i alla sorger och bedrövelser i den europeiska migrationspolitiken händer också en del positivt. I onsdags röstade vi om EU:s nya visumregler. Regelverket har inte uppdaterats på många år och är på flera sätt föråldrat. Det viktigaste förslaget till ändring i de nya reglerna rör bestämmelserna kring europeiska humanitära visum.

Parlamentet vill ändra på dagens bestämmelser genom att skapa gemensamma regler om europeiska humanitära visum. Visumen ska kunna utfärdas på en ambassad eller konsulat utanför EU för personer som söker internationellt skydd. Det skulle innebära att människor lagligen kan ta färjan, tåget eller flyget till Europa istället för att lägga sina liv i smugglares händer i hopp om att levande nå andra sidan Medelhavet.

Att ansöka om humanitära visum utomlands är i sak inget nytt men det nuvarande regelverket är otydligt och lämnar det upp till medlemsländerna att avgöra när ett så kallat nationellt visum ska utfärdas. Det har resulterat i att det i dag är mycket svårt att få ett humanitärt visum även när ansökanden kan styrka behovet. Förslaget innebär att ambassader och konsulat skulle få tydligare riktlinjer för när humanitära visum kan beviljas samt prioritera personens skyddsskäl i visumansökan.

Enbart det här lagförslaget löser givetvis inte flyktingsituationen men det är ett första viktigt steg i rätt riktning för att skapa fler lagliga vägar in i Europa och för att undvika fler tragiska dödsfall längs Medelhavets hårt bevakade kust.

Jag är den i gröna gruppen i Europaparlamentet som ansvarar för visumfrågorna och har arbetat med frågan om humanitära visum sedan jag blev invald. Förhandlingarna mellan partigrupperna har varit tuffa och förslaget skulle kunna vara ännu bättre, men det är ett positivt första steg för att öppna fler legala vägar till EU. Jag hoppas att parlamentet även i plenum skickar en stark signal till rådet och att de mottar förslaget väl och inte urvattnar våra framsteg i frågan.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

En kvinnlig revolution

I dag på den internationella kvinnodagen tänker jag på hur lyckligt lottad jag är som inte lever i krigets Syrien och att jag slipper uppleva grymheter jag inte ens kan drömma om. Förutom krigets fasor, att leva i ett samhälle som generellt förtrycker kvinnor. Jag är också lyckligt lottad som slipper gifta mig med en som våldtagit mig så han slipper straff. Nu under kriget när det saknas ett fungerande rättsväsende, är kvinnor särskilt utsatta för brott. De utsätts för systematiska våldtäkter, tas som krigsfångar och säljs som slavar på gatan.

Men i detta omänskliga samhällsklimat har en alternativ syn på kvinnans roll i samhället vuxit fram, som en motreaktion mot Daesh terror. Kvinnor har gått samman för att bilda militära grupper med syfte att skydda sig själva och bekämpa det rådande kvinnoförtrycket. Målet är att bekämpa extremistgruppers våld mot kvinnor och då främst Daesh. Det finns flera olika förvarsgrupper bestående av enbart kvinnor, bland annat kurdiska YPJ (Women’s Protection Unit) och assyriska/syrianska/kaldéiska HSNB (Bethnahrin Women Protection Forces) i Syrien och Irak.

Kvinnor som är med i rörelsen berättar om hur de tidigare bara vågade prata om kvinnors svåra situation i slutna rum. Genom de militanta grupperna har kvinnor fått ett forum för att diskutera kvinnlig frigörelse. Trots den militära formen på detta samarbete, är huvudsyftet att kvinnor försvarar andra kvinnor. Det här kan vara början på en förändring på den föråldrade synen på kvinnor och deras roll i samhället.

I den komplexa konflikt som råder i Syrien finns det mycket mer att önska gällande fredliga överenskommelser och diplomatiska lösningar. Förhoppningsvis blir de kvinnliga styrkornas övertygelse och kamp mot kvinnoförtryck en del av fredsöverenskommelserna. Låt oss hoppas att dessa samarbeten kvinnor emellan kan bli en naturlig del av det framtida Syrien.

I dag går mina rosor till YPJ, HSNB och alla andra kvinnor i krigets Syrien.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Så vill vi gröna förnya Dublinsystemet

Under hösten kollapsade Dublinförordningen, hörnstenen för EU:s gemensamma system för att hantera asyl- och migrationsfrågor. Den stora mängden asylsökande som kom till EU via gränsländer som Grekland och Italien satte Dublinreglerna ur spel. Istället för att söka asyl i det första EU-landet de kom till, reste flyktingar vidare genom Europa utan att registrera sig.

Det har resulterat i oordning och en vilda västern-miljö där EU-länder har tagit till den ena kreativa ”lösningen” efter den andra för att hejda flyktingströmmarna. Under det senaste året har vi sett allt från taggtråd och förstärkta gränskontroller till avvisningar vid gränsen, och nu senast Österrikes tak för hur många som får söka asyl i landet varje år. I processen har även andra grundläggande EU-regler och system spruckit, såsom Schengensamarbetet som borgar för fria resor inom EU och internationella asylkonventioner.

Dagens splittrade situation visar att vi behöver ett permanent, flexibelt och gemensamt asylsystem i EU för att få ordning på mottagandet av asylsökande, men även för att inte stå med byxorna nere vid nästa stora flyktingvåg.

Den gröna gruppen i Europaparlamentet vill se ett system för flyktingmottagning som bygger på mänskliga rättigheter och en rättvis fördelning av flyktingar mellan EU-länderna. Därför presenterar vi nu vårt förslag till ett alternativ till dagens havererade Dublinsystem.

En av huvudprinciperna i vårt förslag är en rättvis och bindande fördelningsnyckel för asylsökande mellan medlemsländerna. Allt fler människor kommer att söka sig till Europa under de kommande åren, inte minst med tanke på de konflikter som pågår i vår omvärld som, ofta i kombination med klimatförändringen, tvingar folk på flykt. Det uppskattas att 1-1,5 miljoner asylsökande per år kommer att söka sig till Europa. I ett sådant läge är det inte hållbart att endast ett fåtal EU-länder ska ta ansvar för alla flyktingar.

En annan del i förslaget gäller att flyktingarnas egna önskemål om asylland ska beaktas så långt som möjligt. Det är inte möjligt att alla människor som flyr till Europa ska kunna välja land, men mer hänsyn borde tas till den asylsökandes familjerelationer, språkkunskaper och andra relevanta band till ett visst land. I sådana fall ska den asylsökande prioriteras i fördelningskvoten för det aktuella landet.

Att beakta en asylsökandes band till en viss medlemsstat förbättrar dessutom integrationsförutsättningarna, särskilt om personen redan talar landets språk eller om han eller hon kan få stöd av familj och andra kontaktnät utöver det offentliga stödet. Därmed minskar även incitamenten för att personen senare flyttar vidare till en annan medlemsstat.

Flyktingfrågan kommer att dominera agendan under EU-toppmötet i mars. Under våren väntas även EU-kommissionen presentera sitt förslag om ett nytt asylsystem som ska ersätta dagens havererade Dublinsystem. Vi hoppas att kommissionen i sitt förslag om nytt mottagningssystem beaktar våra gröna förslag och ser till att det nya systemet är rättvist både för de asylsökande och för medlemsländerna.

Ett kvotsystem förväntas vinna stöd av Sverige, Tyskland och Österrike som utgör de EU-länder som sedan i höstas har tagit emot 90 procent av alla flyktingar. Även Grekland och Italien, de stora förlorarna på dagens Dublinsystem, väntas välkomna reformen. Utmaningen ligger i att övertyga vissa öst- och centraleuropeiska länder som har uttryckt ett massivt motstånd mot ett gemensamt kvotsystem och som även har bidragit till att omfördelningen av 160 000 flyktingar har försenats.

Det enda hållbara på sikt är att skapa en gemensam asyl- och migrationspolitik på EU-nivå. Det finns bara förlorare om EU tappar greppet om flyktingsituationen. Den gröna gruppens förslag bygger på att asylsökande är människor och inte nummer. Vi kan inte sätta ett tak eller en siffra på vårt humanitära ansvarstagande. Däremot kan vi solidariskt dela på ansvaret.

Hela rapporten finns att läsa här: http://www.greens-efa.eu/the-green-alternative-to-the-dublin-system-15220.html

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kriminalisering av privatpersoner som smugglar flyktingar på grund av humanitära skäl

För några veckor sedan publicerade Statewatch en artikel om att Europeiska rådet överväger att kriminalisera privatpersoner och organisationer som hjälper flyktingar och migranter att ta sig över medlemsstaternas gränser i humanitärt syfte, http://www.statewatch.org/news/2016/jan/eu-med-crisis-criminalising-civil-society.htm

Det skulle i princip innebära att ingen skulle våga hjälpa de många flyktingar som befinner sig i nöd och som vill ta sig vidare till medlemsländer de vill söka asyl i. Resultatet blir att de hamnar i händerna på smugglare som bara har vinst som syfte eller andra kriminella nätverk.

Det regelverk som gäller idag för smuggling har en paragraf som medger att medlemstater underlåter att kriminalisera smuggling när det har utförts av civila personer eller organisationer av humanitära skäl. Reglerna lämnar det dock öppet för respektive medlemsland att avgöra om undantaget ska tillämpas eller inte och det råder stor otydlighet och oenighet om hur lagen ska tillämpas.

Idag har jag ställt en fråga till både Rådet och EU-kommissionen för att få ett förtydligande av deras inställning i frågan samt om det finns planer på att se över regelverket. Jag hoppas att både rådets och kommissionens svar utmynnar i att vi fortsätter att tillåta de viktiga humanitära insatser det civila samhället utfört och uppmuntrar det civila kurage medborgarna visat prov på i kölvattnet av ”flyktingkrisen” när politikerna misslyckats med att agera.

epa04734875 Syrian refugees arrive in a dinghy on Kos island, Greece, 06 May 2015. According to the Greek coast guard, the number of undocumented migrants entering Greece by sea reached 10,445 in the first quarter of 2015, compared to 2,863 people for the same period last year. The Mediterranean has been described as the world's deadliest route for boat migrants. Here is a list of the most serious accidents that have taken place since the Lampedusa tragedy of October 2013.  EPA/YANNIS KOLESIDIS

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sandlådepolitik i terrorismdebatten

Fyra Europaparlamentariker från Alliansen har i SvD (29/01) skrivit en slutreplik som svar på min debattartikel om varför EU inte ska starta ett nytt ”krig mot terrorismen”, med anledning av Parisattackerna och bombningarna i Syrien.

Men istället för att svara sakpolitiskt med argument, väljer alliansföreträdarna att gå till personangrepp mot mig och sprida direkta lögner. Det är tråkigt och synd med tanke på vad som hade kunnat vara en konstruktiv debatt. Eftersom jag inte fick möjligheten att försvara mig på SvD:s debattsida, så skriver jag min slutreplik här.

Både jag och alliansföreträdarna är överens om principen att EU-länder ska vara solidariska och hjälpa när andra länder efterfrågar det, som Frankrike gjorde efter terroristattackerna i Paris. Men medan Alliansen oreserverat tycks vilja ge direkt militärt stöd till Frankrike och koalitionens bombningar i Syrien, menar jag att EU-länderna bör vara försiktiga så att misstagen från det förra ”kriget mot terrorismen” inte återupprepas.

Terrorism i Europa – krig eller brott?
President Hollande kallade attacken i Paris för en krigshandling och förklarade krig mot terrorismen, precis som president Bush efter attackerna i USA den 11 september. Med facit i hand så vet vi att Bush krig inte bara ledde till blodiga konflikter i Afghanistan och Irak, där hundratusentals oskyldiga miste livet. Vi kan också konstatera att problemen med terrorism blev mångdubbelt värre. Och det var ur detta kaos som Al Qaida växte sig starkare i regionen och Daesh senare bildades.

För att EU inte ska göra om misstagen från Bush krig mot terrorismen är det alltså helt avgörande att vi lär oss av historien. Det behövs en djupare analys än den som lades fram av chockade ledare dagarna efter attackerna i New York och Paris.

Förutom rena faktafel, som att det skulle vara ”ställt bortom allt tvivel” att attentatet i Paris var ”organiserat och genomfört av Daesh” och inte organiserat i Paris och Bryssel där terroristerna var bosatta, och rakt av personangrepp, som att jag skulle vara ”blind inför den massaker som pågår”, trots att jag är en av de som tydligt har stått upp för att Daesh förföljelse av religiösa minoriteter kan och bör kallas folkmord, så finns ett grundläggande fel i alliansföreträdarnas argumentation:

De klarar inte av att göra skillnad på Daesh framfart i Syrien, och när personer födda och uppvuxna i Europa begår terrorbrott här hemma.

Å ena sidan – Daesh i Syrien
För att stoppa Daesh i Syrien krävs en politisk lösning på kriget som göder dem. Krigets parter måste lägga egenintresset åt sidan och arbeta tillsammans för att strypa Daesh resurser och skydda civilbefolkningen i de områden som Daesh kontrollerar. Detta arbete pågår just nu kring förhandlingsbordet i de nyss påbörjade fredssamtalen, men oavsett vad fredssamtalen resulterar i, kommer det med allra största sannolikt även att krävas militära medel. Min oenighet med alliansföreträdarna ligger inte där. Istället handlar det om hur man gör det. Att som koalitionen hittills gjort, att bomba Daesh-kontrollerade städer som Raqqa, där också tiotusentals civila finns fångade, riskerar att få katastrofala följder.

Å andra sidan – ’homegrown terrorism’
För att stoppa problemet med ”homegrown terrorism”, det vill säga inrikes terrorism, handlar det istället om att med polisiära medel och förebyggande socialt arbete minska segregation och stoppa grundorsakerna till radikalisering. Det arbetet sker på hemmaplan, i kommuner och stadsdelar, och här har hela Europa en hemläxa att göra.

Avslutningsvis kan jag bara beklaga, även om jag inte är förvånad, att alliansföreträdarna använde sin slutreplik för att kasta paj mot den rödgröna regeringen och mot mig personligen. Jag har inte vid något tillfälle gjort anspråk på att tala för regeringen. Jag uttalar mig för den Gröna Gruppen i Europaparlamentet. Frågan om hur vi effektivt kan bekämpa terrorism i och utanför Europa är alldeles för viktig för att reduceras till ett inrikespolitiskt slagträ. Det är vårt gemensamma ansvar att inte låta våra meningsskiljaktigheter mynna ut i käbbel. När alliansföreträdarna är redo, ser jag fram emot att möta deras argument i sak. Utanför sandlådan.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

IS systematiska massmord på religiösa minoriteter

”Angreppen mot religiösa minoriteter i världen har ökat markant den senaste tiden. Mot kristna, mot Shiiter, mot Yazidier och mot andra religiösa grupper.

Daesh attackerar blint alla som inte tror på detsamma som dem. De flesta offren är muslimer men Daesh har också dödat tusentals kristna och tvingat hundratusentals att fly sina hem. De har förstört över 100 kristna kulturella och religiösa kulturarv bland annat i Nineve och Palmyra.

I Sverige finns idag en av världens största diaspora av assyrier/syrianer/kaldéer och den har vuxit snabbt till följd av Daesh etniska rensning i mellanöstern. 100 år efter folkmordet 1915, ser vi hur historien återupprepar sig när samma folk återigen fördrivs och mördas.

Syriens kristna befolkning har minskat till mindre än en tiondel och därmed är en religion som existerat i regionen i över 2000 år allvarligt hotad.

Det är viktigt att vi därför benämner det som sker i idag som ett pågående folkmord och brott mot mänskligheten. Och det är oerhört viktigt att vi agerar innan de har fullbordats.

Tidigare krig i religionens namn har varit förödande för vår region.

Jag menar att Europeiska Unionen måste göra mer för att få de krigande parterna att upphöra med sin svälttaktik. Vi har sett fruktansvärda bilder kablas ut i media. Också blockaden av det humanitära biståndet till norra Syrien där olika religiösa och etniska minoriteter lever måste hävas. Alla religiösa och etniska minoritetsgrupper ska ha rätt att leva i sina historiska och traditionella hemländer i värdighet, jämlikhet och trygghet.”

Det här talet höll jag på gårdagens plenumdebatt. Se mitt inlägg här ovan.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Val i Turkiet och norra Kurdistan 7 juni

Den 7 juni 2015 är det val i Turkiet. Över 55 miljoner röstberättigade ska välja 550 ledamöter till parlamentet. Erdoğan och hans parti AKP, har blivit alltmer auktoritärt. Inskränkningar av yttrande- och mediafriheten har blivit allt grövre. Att det ska bli ett maktskifte i Turkiet är möjligt men svårt pga den oerhört höga tröskeln på 10 procent av rösterna för att komma in i parlamentet. Oppositionen i dag är svag och splittrad men Miljöpartiets motsvarighet i Turkiet har tillsammans med bl.a. kurderna gått samman i HDP och kan bli tungan på vågen som hindrar AKP från att få egen majoritet.

Valet är snart och det farligaste i alla val är när det inte engagerar människor att delta, dvs att rösta. Turkiet är ett kandidatland till EU och vi har ett ansvar att driva på för en demokratisk utveckling i landet. Jag hoppas därför att många går till valurnorna. Som grön, och förkämpe för minoriteters rättigheter, hoppas jag särskilt att väljarna går till valurnorna och röstar för HDP; som en garant för demokratiska rättigheter för alla medborgare, religionsfrihet, ett öppet och fritt civilsamhälle, en hoppfull framtid för ungdomarna och som en garant för jämställdhet, miljöskydd och en fredlig lösning på den kurdiska frågan för att få ett slut på konflikten i landet.

Europeiska grundvärden som frihet, rättvisa, hållbarhet, fred och solidaritet återfinns också i Turkiet, bl.a. i HDP:s politik. Det behövs nytt liv i den turkiska politiken, nya tankar och idéer och därför hoppas jag innerligt att mina gröna och kurdiska vänner tillsammans med andra minoriteter och grupper i HDP tar sig över 10-procentsspärren. Det ser ut att vara mycket möjligt. Jag håller tummarna.

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , | Lämna en kommentar