Centralafrikanska republiken

 

Den här måndagen hade jag möte med forskaren Lewis Mudge från Human Rights Watch för att diskutera det akuta läget i Centralafrikanska republiken. Landet blev självständigt från Frankrike under 60-talet och har sedan dess präglats av blodiga strider mellan olika rebellgrupper, kuppförsök och instabila regeringar som avlöst varandra. Detta har lett till att den humanitära situationen i landet är en av de absolut värsta i hela världen och under 2017 har läget fortsatt att förvärras.

Ett av de centrala problemen är att krigsherrar och rebellgrupper får härja fritt utan rädsla att ställas inför rätta. Den huvudsakliga konflikten utgörs framförallt av strider mellan de väpnade grupperna Séléka, som har muslimska rötter och Anti-Balaka, som i huvudsak utgörs av kristna och animister och har kopplingar till regeringen. Båda sidor plundrar, dödar och använder våldtäkt som krigsföring och det är framförallt civilbefolkningen faller offer.

Det första steget för att ta itu med problemen har redan tagits. Catherine Samba Panza, interimspresident under 2014, lyckades under sin korta regeringsperiod driva igenom lagstiftning som innebar instiftandet av ett nytt nationellt juridiskt organ, en speciell nationell domstol med uppgift att se till att förövare som begått krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter ställs inför rätta. Det är därför det nu är ytterst viktigt att EU, i egenskap av den största biståndsgivaren till landet, sätter press på centralafrikanska regeringen så att man börjar prioritera domstolen i sin budget så att EU-medel når fram dit också. I dagsläget är den underfinansierad med en budget på endast fem miljoner dollar per år. Signalen måste vara tydlig för att det ska ske en förändring i landet, att skyldiga till krigsförbrytelser och våldsbrott kommer få sona för sina handlingar och att överträdelser får konsekvenser.

En annan viktig punkt som måste adresseras är vård och återupprättelse till alla de kvinnor som brutits ner och stigmatiserats till följd av sexuellt våld. Många gånger resulterar våldtäkterna i oönskad graviditet, posttraumatisk stress och utanförskap. Centralafrikanska republiken är ett av världens fattigaste länder och väldigt få av de drabbade kvinnorna har tillgång till nödvändig sjukvård och stöd. Som konsekvens av att kvinnorna och flickorna lider av sömnlöshet, ångest, extrem rädsla och självmordstankar förlorar de all kraft till att arbeta vilket i sin tur leder till att de inte kan försörja sina familjer eller fullfölja sin utbildning.

HANNA GIEGOLD

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

“Fifth Northern Dimension Parliamentary Forum”

I onsdags deltog jag och Bodil på öppningen av Fifth Northern Dimension Parliamentary Forum här i Parlamentet. Inbjudna talare var bland annat EU:s ambassadör till Arktis, Marie-Anne Coninsx, Jörgen Petterson som är ordförande i Ålands delegation i den parlamentariska Östersjökonferensen, Eirik Sivertsen som är ledamot i den parlamentariska Arktiskommittén och Michael Tetzschner som är medlem i Nordiska rådet.

North dimension klippt

 

Det lades mycket vikt på klimat, och ord som hållbarhet, utveckling och partnerskap upprepades flertalet gånger. I en kommentar tog Bodil bland annat upp och ifrågasatte den miljöpåverkan oljeborrning i Barents hav har och hur utvinning av olja går stick i stäv mot att värna om miljön. Nu i dagarna hålls bland annat en rättegång i Oslo tingsrätt då en grupp miljöorganisationer, där bland Greenpeace och Natur og ungdom, har stämt norska staten för grundlagsbrott och för att borrningarna strider mot Parisavtalet.

bodil north dimension

Utvecklingen av den arktiska regionen kan inte stanna vid exploateringen av dess naturresurser, man får inte glömma att det faktiskt bor och verkar fyra miljoner människor i området, framför allt också då många av samhällena utgörs av olika ursprungsbefolkningar. Det är en mångfacetterad region med många olika kulturer representerade. Deras rättigheter och miljön får inte hamna i skymundan  för oljeindustrins vinstintressen.

Hanna Giegold

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Green Study Days Oostende

I tisdags satte vi oss på tåget ut till den belgiska kusten för att delta i en konferens med gröna gruppen. Syftet var att tillsammans genom workshops och öppna diskussioner komma överens om hur den gröna politiken i EU-parlamentet ska se ut och att definiera det gröna budskapet. Deltog gjorde bland annat ledamöter, assistenter, politiskt sakkunniga, pressekreterare, medlemmar från europeiska gröna partiet och även vi praktikanter

.Study days stranden

Jag blev positivt överraskad över hur inkluderande evenemanget faktiskt var. Institutionerna i Bryssel har en minst sagt hierarkisk prägel men här satt jag som praktikant med medlemmar från gruppstyrelsen och diskuterade hur vi bäst ska nå ut till väljare och vilka som är de mest centrala frågorna för människor i dagens Europa.

Green study days

Här i en workshop om handel och frihandelsavtal. Vi pratade om hur man genom att bedriva ansvarsfull handel har möjlighet att använda handel och handelsavtal som ett verktyg  för att bland annat förbättra arbetslivsvillkor, klimat och bidra till en starkare demokrati i världen. I dagens globaliserade samhälle påverkar ju handel så mycket, allt ifrån vad maten vi har på tallriken har för ursprung och innehåll, till säkerhetsfrågor som till exempel vapenexport.

Det blev ett par givande dagar då vi hade möjlighet att genom samtal förbättra samarbetet kollegor emellan och återkoppla de sakfrågor som vi jobbar med dagligen till den större politiska visionen.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Strasbourg

Här är en snabb tillbakablick  över några av de saker som hände under förra Strasbourgveckan I slutet av oktober. Det har varit en intensiv vecka med långa dagar, frukostmöten från åtta på morgonen till debatter ända fram till tio på kvällen.

FullSizeRender (4)

En timme innan röstning samlas alla miljöpartiets ledamöter och assistenter på Bodils kontor för en ärendegenomgång inför omröstningen i plenum. Just den här dagen blev det lite extra festligt med tårta för vår kollega Max Andersson fyllde år, grattis Max! På agendan stod bland annat handelsavtal med Australien och Nya Zeeland, entry/exit och en resolution om sexuella trakasserier i svallvågorna av #Metoo-kampanjen.

FullSizeRender (1)

Under onsdagen träffade vi den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström för att diskutera kommissionens arbete.

IMG_7829

FullSizeRenderFullSizeRender (5)

Pressmöte med svenska journalister. Ännu lite mer press, här blir Bodil intervjuad angående ockupationen av Västsahara i samband med omröstningen om EU:s luftfartsavtal med Marocko. Kommissionen bekräftade i sitt uttalande under måndagen att avtalet även kommer innefatta Västsahara vilket strider mot EU-domstolens dom från december som konstaterade att Marocko och Västsahara är två separata territorier.

FullSizeRender (6)

Under onsdagen var det omröstning angående Soraya Posts Roma-rapport som Bodil varit skuggföreträdande för. Jag åkte på en rejäl utskällning på grund av hejarop och applåder när den röstades igenom och fick snabbt lära mig att som åskådare i plenum förväntas man sitta stilla och tyst. Men vilken seger!

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Gästspel i EU-parlamentet

Hej!

Mitt namn är Hanna och jag arbetar som praktikant på Bodils kontor. Jag kommer göra ett gästspel och ta över bloggen här nu några månader framöver. Tanken är ni ska få följa med bakom kulisserna på parlamentet och få en inblick i en EU-parlamentarikers vardag och vad vi faktiskt gör hela dagarna!

Som statsvetarstudent vet jag mer än väl att EU-institutionerna och politiken i Bryssel kan verka byråkratisk och lite mossig men faktum är dock arbetet I Europaparlamentet är väldigt mångfacetterat och ingen dag är den andra lik.Jag och Bodil Strasse

Visst finns det klara rutiner för hur arbetet sker här och man följer ett ganska strikt schema men världen utanför parlamentsbyggnaden gör sig ständigt påmind och plötsligt blir alla planer omkullkastade.

Just nu befinner sig hela parlamentet i Strasbourg för omröstningar i plenum så den här veckan kommer jag rapportera härifrån. Det är en hektisk vecka med långa dagar då det är många frågor ska behandlas, allt från kontroversiella jordbruksärenden som till exempel glyfosat, till budgetbestämmelser och debatt om sexuella trakaserier.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vi måste fortsätta stötta den colombianska fredsprocessen

Det har nu gått lite mer än ett år sedan den bilaterala vapenvilan i Colombia. Den 29 augusti 2016 markerade slutet på en utdragen och blodig kamp mellan FARC-gerillan och den colombianska staten. Den här veckan deltog jag i en konferens i Europaparlamentet om fredsavtalet i Colombia tillsammans med OIDHAC (Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia), ett antal colombianska människorättsaktivister och ledamöter från andra partigrupper.

Vi diskuterade hur det går med genomförandet av fredsavtalet, om olika projekt och vilka problemområden som finns. Bland annat så var statsvetaren Juan Pablo Guerrero på plats och talade om jordbrukets och gruvnäringens roll i regionen Choco och Jomary Ortégon från organisationen CAJAR berörde ämnet gottgörelse och rättvisa till offren för konflikten.

Colombiakonferans

För en långsiktig fred krävs att Colombia också når en uppgörelse med ELN-gerillan och minskar grogrunden för rekrytering till olika paramilitära och kriminella gäng. Konflikten och problemen tar ju inte slut i stunden några aktörer lägger ner vapnen när landet är fullt av andra våldsbenägna grupper. För en långsiktig fred krävs hårt arbete med återintegrering av forna kombattanter, minskad fattigdom och social utsatthet förutom satsningar på försoning. Annars kommer konflikten garanterat tillbaka. Men genom att implementera fredsavtalet ges en möjlighet att åtgärda många av de problem som gav upphov till konflikten från första början.

Som i de flesta krig har också sexuellt våld använts i krigföringen. I Colombia har till exempel över 20 000 fall av sexuellt våld anmälts i samband med konflikten. Vid mitt senaste besök i Colombia besökte jag ett biståndsprojekt som tar sikte på just dessa kvinnor, och ibland män, som stöttar varandra att läka de djupa sår den typen av krigföring ger. Att se till krigets offers psykiska och fysiska hälsa är också avgörande för att gå vidare i fredsarbete.

colombiakonferens panelen

Det är nu av allra största vikt att vi i EU och resten av världen inte tror att allt är frid och fröjd i Colombia och vänder bort blicken. Fortfarande mördas människorättsförsvarare, fortfarande är våldet vardag. Vi måste på alla sätt fortsätta att stötta den colombianska fredsprocessen, speciellt med tanke på det kommande valet i maj nästa år. Det finns starka krafter som inte vill ha försoning eller framförhandlad fred.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Domstolsutslag i rätt riktning: medlemsländer kan inte längre undvika att ta sitt ansvar i omfördelningen av flyktingar

Creative commons pic

När flyktingsituationen i EU var som mest intensiv under 2015 med dagliga flyktingströmmar, fattade EU ett antal panikåtgärder. Ett handlade om att omfördela 160 000 flyktingar till andra EU-länder från framförallt Italien och Grekland, dit de flesta flyktingar anlände.

Slovakien och Ungern motsatte sig förslaget och överklagade beslutet till EU-domstolen. De menade att beslutet fattades på fel rättsliga grunder, att åtgärden inte var lämplig eller nödvändig och att beslutet borde ha fattats enhälligt och därför bör ogiltigförklaras.

I dag kom äntligen domen från EU-domstolen som avslår Slovakiens och Ungerns överklagan och fastställer att omfördelningsbeslutet är rimligt och legitimt.

Hittills har endast en femtedel av de 160 000 flyktingarna fördelats. Medlemsländerna har haft till september på sig att genomföra omfördelningen. Med dagens dom i ryggen hoppas jag att de medlemsländer som hittills har bojkottat den tar sitt ansvar och uppfyller sina åtaganden utan dröjsmål och att kommissionen vidtar åtgärder om länderna inte gör det.

Vi i Gröna Gruppen har länge verkat för att det ska inrättas ett permanent och solidariskt omfördelningssystem av flyktingar inom EU. Domstolens avgörande är ett steg i den riktningen och det bekräftar att solidaritet är en grundsten för den gemensamma asylpolitiken. Vi välkomnar det.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Världsflyktingdagen


Varje år den 20 juni uppmärksammas styrkan, modet och uthålligheten hos alla miljontals flyktingar världen över som tvingats lämna sina hem. Vanliga människor som du och jag. De lämnar allt bakom sig – allt utom drömmarna om ett liv i säkerhet.

Vi har firat Världsflyktingdagen den 20 juni ända sedan FN:s generalförsamling inrättade dagen i december 2000, som en markering av 50-årsdagen av FN:s flyktingkonvention från 1951.

Konventionen är lika aktuell i dag som då. I slutet på förra året hade cirka 65,6 miljoner människor runt om i världen tvingats på flykt. Bland dem är nästan 22,5 miljoner flyktingar och över hälften av dem är under 18 år.

Förutom hjälp med de akuta humanitära behoven, behöver våra regeringar och andra länder erbjuda skydd för fler människor på flykt. I en värld där nästan 30 000 människor om dagen tvingas att fly på grund av konflikter eller förföljelse, är arbetet och stödet för flyktingar viktigare än någonsin tidigare.

Oavsett hur mycket EU försöker stoppa människor från att ta sig till unionen, så kommer de att fortsätta att söka sig till ett bättre liv. Vår uppgift kan inte vara att skicka människor tillbaka till fruktansvärda förhållanden. Vår uppgift är att rädda liv. I går såg jag en film om sjöräddningen på Medelhavet som inte lämnar någon oberörd.

Sprid den gärna:  http://www.fishersofmenfilm.com/

Refugee day

Bildkälla: http://www.indiacelebrating.com/events/world-refugee-day/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brev till FN:s generalsekreterare Guterres om Västsahara

I dag besökte FN:s nye generalsekreterare António Guterres Europaparlamentet i Strasbourg. Med det osäkra världsläget och en eskalerande klimatkris är förväntningarna på honom minst sagt höga och jag hoppas han kan bidra till att göra FN till en betydelsefull aktör för fred och hållbar utveckling. Han ärver också en av de mest segslitna konflikterna i världen, den om Marockos ockupation av Västsahara. Därför blev jag väldigt glad när han tidigare i våras meddelade att han vill försöka få igång förhandlingarna igen mellan Polisario och Marocko för att försöka få ett slut på konflikten.

Tillsammans med mina kollegor i intergruppen för Västsahara skrev vi ett brev till Guterres som vi överlämnade vid hans besök här i dag. I brevet uppmanar vi honom att försäkra att MINURSO äntligen ska kunna fullfölja sitt uppdrag och organisera den folkomröstning om självbestämmande som utlovades vid vapenvilan 1991. Det är inte godtagbart att den ockuperande makten Marocko tillåts fortsätta att förhindra Västsaharas folk att själva få bestämma sin framtid.

Vi beklagar också att MINURSO fortfarande är den enda moderna fredsbevarande styrka som inte har mandat att övervaka mänskliga rättigheter.

Det är bara att hoppas att Guterres lyckas blåsa liv i förhandlingarna igen och att de leder till en rättvis och varaktig politisk lösning som kan accepteras av båda parter och som möjliggör självbestämmande för västsaharierna.

Brev till Guterres från Intergruppen VästsaharaAntonio Guterres i plenum

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter | Lämna en kommentar

Flagrant försök att kringgå domstolens dom om EU:s avtal med Marocko

I slutet av december kom EU-domstolen med sin dom om de avtal EU ingått med Marocko. Det var tydligt att de inte innefattar produkter från Västsahara. Bara några veckor senare hölls en utfrågning i parlamentet där fokus låg mer på hur man skulle kunna kringgå domen än hur vi skulle garantera att den följs. Några dagar efter lämnade den första lasten fiskolja hamnen i El Aiún på väg till Frankrike. Våra gröna vänner i kommunledningen i Las Palmas utverkade en polisinspektion då båten la till i hamn på vägen norrut. Vid inspektionen framgick det tydligt att frakten beviljats av marockanska myndigheter, som alltså inte har den rätten.

När båten anländer till Frankrike den 20 januari kommer den att mötas även där av protester och mobilisering pågår för att få myndigheterna att agera även om det kan bli svårt med tanke på Frankrikes mycket starka band till Marocko.

Det är ett norskt företag, så även där bör denna fråga uppmärksammas.

Jag och några kollegor skrev ett brev till Federica Mogherini, Cecilia Malmström och Pierre Moscovici för att be henne agera. Jag bifogar brevet nedan.

—————————-

Ms. Mogherini, High Representative of the European Union

Ms. Malmström, European Commissioner for Trade

Mr. Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs

16th January 2017

 Dear Commissioners Mogherini, Malmström and Moscovici,

We wish to draw to your immediate attention an urgent matter that potentially implies a serious breach of EU legislation, ECJ case-law and public international law, in relation to EU trade in goods originated in Western Sahara.

On 14 January 2016, a vessel (the “Key Bay”) reported to be carrying products from the occupied territories of Western Sahara with shipping documents and certificates of origin delivered by the Moroccan authorities, made a stopover in the Spanish port of Las Palmas de Gran Canaria and is currently en route to the French port of Fécamp. We are gravely concerned about this development, that could imply a direct violation of the recent ECJ judgement on the EU-Morocco Agreements of 21 December 2016 (Council v. Front POLISARIO, C-104/16).

As you will know, the ECJ judgement stated in no ambiguous terms, that the EU-Morocco Association agreement, as well as the Liberalisation agreement, do not apply to the territory of Western Sahara; that the Sahrawi people has the right to self-determination, which includes the right to permanent sovereignty over their natural resources; and the Sahrawi people must be regarded as a third party, that must give its consent in order for other parties to export from their territory. It follows that any import into the EU from occupied Western Sahara has no legal basis.

The Key Bay vessel entered Spanish and European territorial waters on the morning of the 14 January, with the intention to refuel at the port of Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands. After being alerted about the possible shipment of the vessel, the City Councillor of Las Palmas, María del Pilar Álvarez León, seized the local authorities, provided them with information about the ECJ judgement and its consequences, and requested them to take the necessary measures. Subsequently, the port authorities of Las Palmas, jointly with the “Guardia Civil”, proceeded with an investigation of the alleged facts. According to different sources, this inquiry confirmed that the Key Bay loaded fish oil in the port of Laayoune, which is in the occupied territories of Western Saharan and that the Moroccan authorities had delivered the shipping documents and certificates of origin pertaining to this shipment. After refuelling, the Key Bay was authorized to depart from Las Palmas, and is now heading to the French port of Fécamp, where it is estimated to arrive on Friday, 20 January.

In light of the above, we believe that the failure of the Spanish authorities to stop the cargo at Las Palmas, knowing that the vessel transported fish oil from Laayoune, might constitute a breach of the ECJ judgement and EU legislation. The French authorities will now have to address this issue upon arrival of the Key Bay in the coming days.

We call on the Commission, as the guardian of the European legal norm, to consider this matter with utmost urgency and to seize the relevant French and Spanish authorities with a view to taking the appropriate measures, before the vessel arrives to the French port of Fécamp on 20 January.

Yours sincerely,

José Bové

Bodil Valero

Florent Marcellesi

 

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter | Lämna en kommentar