Bodils Arbete

I EU-parlamentet arbetar Bodil med en mängd frågor i sina utskott, delegationer och andra grupper. Hon har dessutom ansvaret att för den gröna partigruppens räkning följa frågor gällande vissa länder och ämnen.

Parlamentariker har möjlighet att skriva under eller lägga egna ändringsyrkanden på alla ärenden som parlamentet behandlar. De får också ställa skriftliga frågor till ministerrådet och kommissionen, samt skriva under resolutioner.

Vi får ofta frågor om de förmåner och ersättningar ledamöter i EU-parlamentet är berättigade till. Läs mer om vilka ersättningar som Bodil Valero är berättigad till och hur medlen förvaltas.

Här hittar du länkar till Bodils parlamentariska arbete i ett urval sorterat efter ämne och land samt Bodils uppdrag. En komplett lista över allt Bodils parlamentariska arbete finns på EU-parlamentets hemsida organiserat efter typ av arbete (fråga, anförande, resolution etc) och datum. Klicka på menyerna och sök efter din fråga. Tips på sökord:

  • Asyl, migration, visum, flyktingar
  • Bistånd, utveckling, demokrati
  • Mänskliga rättigheter, minoriteter
  • Säkerhet, försvar, vapenexport
  • Afghanistan
  • Syrien
  • Spanien, Katalonien
  • Turkiet, Kurdistan
  • Jemen, Saudiarabien
  • El Salvador
Anföranden
ÄmneDatumTyp
Situationen i Kenya (debatt)2018-01-16Anförande
Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (debatt)2018-01-16Anförande
Utvidgning och förstärkning av Schengenområdet: Bulgarien, Rumänien och Kroatien (debatt om en aktuell fråga)2017-12-13Anförande
Situationen i Afghanistan (debatt)2017-12-12Anförande
Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Permanent strukturerat samarbete (PESCO) – ett nytt kapitel i Europas säkerhets- och försvarspolitik (debatt)2017-12-12Anförande
Ett instrument som bidrar till stabilitet och fred (debatt)2017-11-29Anförande
EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling (debatt)2017-11-14Anförande
Förföljelsen av kristna i världen (debatt)2017-11-13Anförande
Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt2017-11-13Anförande
Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (debatt)2017-10-24Anförande
Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (debatt) (2)2017-10-24Anförande
Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel - Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen I (debatt)2017-10-23Anförande
Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder2017-10-05Anförande
Interpols arresteringsorder (s.k. red notices) (debatt)2017-10-04Anförande
Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)2017-09-12Anförande
Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt) (2)2017-09-12Anförande
Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt) (3)2017-09-12Anförande
Förbindelserna mellan Turkiet och EU (debatt)2017-09-12Anförande
Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaac2017-07-06Anförande
2016 års rapport om Turkiet (debatt)2017-07-05Anförande
EU:s försvarsplan och Europas framtid (debatt om en aktuell fråga)2017-07-04Anförande
Enhetlig utformning av visumhandlingar2017-06-01Anförande
Bekämpning av antisemitism (debatt)2017-05-31Anförande
Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina2017-05-18Anförande
Få omplaceringen att fungera (debatt)2017-05-16Anförande
EU:s strategi för Syrien (debatt)2017-05-16Anförande
Situationen för kristna i Mellanöstern (debatt)2017-05-16Anförande
Läget i Turkiet, särskilt med avseende på folkomröstningen om en ny grundlag (debatt)2017-04-26Anförande
Romernas internationella dag (debatt)2017-04-06Anförande
En integrerad EU-politik för Arktis (debatt)2017-03-15Anförande
Kontroll av förvärv och innehav av vapen (debatt)2017-03-14Anförande
Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav (Georgien) (debatt)2017-02-02Anförande
Centralafrikanska republiken2017-01-19Anförande
Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15 december 20162017-01-18Anförande
Förberedelse av Europeiska rådets möte den 15 December 2016 (debatt)2016-12-14Anförande
Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)2016-12-14Anförande
Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (debatt)2016-12-13Anförande
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu) (omröstning)2016-11-23Anförande
Förbindelserna mellan EU och Turkiet (debatt)2016-11-22Anförande
Förbindelserna mellan EU och Turkiet (debatt) (2)2016-11-22Anförande
Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (debatt)2016-11-22Anförande
Situationen i norra Irak/Mosul (debatt)2016-10-26Anförande
Situationen i norra Irak/Mosul (debatt) (2)2016-10-26Anförande
Situationen för journalister i Turkiet (debatt)2016-10-26Anförande
Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 (debatt)2016-10-03Anförande
Tillgång till utbildning för syriska barn i Libanon (debatt)2016-10-03Anförande
Situationen i Turkiet (debatt)2016-09-13Anförande
FN:s högnivåmöte om hanteringen av stora flykting- och migrantströmmar (debatt)2016-09-13Anförande
Europeisk gräns- och kustbevakning (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)2016-07-06Anförande
Europeisk gräns- och kustbevakning (debatt)2016-07-05Anförande
Situationen i Venezuela (RC-B8-0700/2016, B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016)2016-06-08Anförande
Det turkiska parlamentets beslut att upphäva den parlamentariska immuniteten för 138 ledamöter (debatt)2016-06-08Anförande
Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (A8-0158/2016 - Geoffrey Van Orden)2016-06-07Anförande
Paketet om laglig migration - Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare (debatt)2016-06-07Anförande
Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Sverige (A8-0170/2016 - Ska Keller)2016-05-26Anförande
Det antagna beslutet om reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet (debatt)2016-05-11Anförande
Turkiets framsteg med att uppfylla kraven i färdplanen för viseringsliberalisering (debatt)2016-05-11Anförande
Rättsliga aspekter, demokratisk kontroll och genomförande av avtalet mellan EU och Turkiet (debatt)2016-04-28Anförande
2015 års rapport om Turkiet (B8-0442/2016) (omröstning)2016-04-14Anförande
2015 års rapport om Turkiet (debatt)2016-04-13Anförande
Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (debatt)2016-04-12Anförande
EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och tillsynsmässiga institutioner och organ (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)2016-04-12Anförande
Huvudaspekter och grundläggande val när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EUF-fördraget) (debatt)2016-04-12Anförande
Förberedelse av Europeiska rådets möte den 17-18 mars 2016 och resultat från toppmötet EU-Turkiet (debatt)2016-03-09Anförande
Meddelande om genomförande av den europeiska migrationsagendan (debatt)2016-03-08Anförande
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2016 (A8-0031/2016 - Sofia Ribeiro)2016-02-25Anförande
Flyktingkrisen, kontrollen av de yttre gränserna och Schengenområdets framtid - Respekt för den internationella principen om "non-refoulement" - Finansiering av flyktingfaciliteten för Turkiet - Ökande rasistiskt hat och våld mot flyktingar och migranter i hela Europa (debatt)2016-02-02Anförande
Invändning mot en delegerad akt om det allmänna preferenssystemet (B8-0044/2016)2016-01-20Anförande
Situationen i sydöstra Turkiet (debatt)2016-01-20Anförande
IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (debatt)2016-01-20Anförande
Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (debatt)2016-01-20Anförande
Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)2015-12-16Anförande
Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt) (2)2015-12-16Anförande
Europeiska ombudsmannens särskilda rapport om undersökningen på eget initiativ OI/5/2012/BEH-MHZ angående Frontex (debatt)2015-12-02Anförande
Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen2015-11-26Anförande
Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen (2)2015-11-26Anförande
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer (A8-0316/2015 - Rachida Dati)2015-11-25Anförande
Resultatet av toppmötet i Valletta den 11–12 november 2015 och av G20-mötet den 15–16 november 2015 (debatt)2015-11-25Anförande
Att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på barnfattigdom (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)2015-11-24Anförande
Att förhindra att EU-medborgare radikaliseras och rekryteras av terroristorganisationer (debatt)2015-11-24Anförande
Finansiering av två nya EU-förvaltningsfonder för Syrien och Afrika och medlemsstaternas bidrag till dessa fonder (debatt)2015-11-11Anförande
Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt2015-11-11Anförande
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)2015-10-28Anförande
Situationen i Turkiet (debatt)2015-10-07Anförande
Situationen i Turkiet (debatt) (2)2015-10-07Anförande
Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda åtgärder till förmån för Grekland (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)2015-10-06Anförande
Situationen i Libyen (debatt)2015-10-06Anförande
Exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden efter avslöjandena om Hacking Team (debatt)2015-10-05Anförande
EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (debatt)2015-09-09Anförande
Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (debatt)2015-07-08Anförande
Syrien, situationen i Palmyra och fallet Mazen Darwish2015-06-11Anförande
EU:s utvecklingsbistånd till Eritrea mot bakgrund av dokumenterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna (debatt)2015-05-27Anförande
Den europeiska migrationsagendan (debatt)2015-05-20Anförande
2014 års lägesrapport om Turkiet (debatt)2015-05-20Anförande
Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (debatt)2015-05-19Anförande
Romernas internationella dag – antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget (debatt)2015-03-25Anförande
IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier2015-03-12Anförande
Åtgärder mot terrorism (B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015)2015-02-11Anförande
Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (debatt)2015-02-11Anförande
2015 års utvärderingskonferens mellan parterna i fördraget om icke-spridning av kärnvapen (debatt)2015-02-10Anförande
Den senaste tidens fall av människosmuggling i Medelhavsområdet (debatt)2015-01-13Anförande
Erkännande av Palestina som stat (debatt)2014-11-26Anförande
Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (debatt)2014-11-25Anförande
Exportkontroller för produkter med dubbla användningsområden (debatt)2014-11-24Anförande
Situationen i Kobane och hotet från IS (debatt)2014-10-22Anförande
Den gemensamma polisinsatsen ”Mos Maiorum” (fortsättning på debatten)2014-10-22Anförande
GSP plus (det allmänna preferenssystemet) och konventionen om minimiålder: fallet Bolivia (debatt)2014-09-15Anförande
Upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina (debatt)2014-07-16Anförande
Upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina (debatt) (2)2014-07-16Anförande
Förstörelse av Syriens kemiska vapen i Medelhavet mellan Grekland och Italien (debatt)2014-07-15Anförande
Betänkanden
ÄmneDatumTyp
BETÄNKANDE om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp2017-07-18Betänkande
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass2016-10-05Betänkande
BETÄNKANDE om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp2015-11-23Betänkande
AFET
Frågor
ÄmneDatumTyp
Pilotprojekt om försvarsforskning och bestämmelser avseende immateriella rättigheter2017-12-05Fråga
EU-Mercosur: Statsägda företag2017-12-04Fråga
VP/HR - EU:s ståndpunkt i fråga om dödliga autonoma vapensystem2017-11-30Fråga
Lag om tiggeri i Danmark2017-11-30Fråga
Bulgariens EU-ordförandeskap2017-11-30Fråga
Status för genomförandet av samarbetsavtalet Joint Way Forward om migration mellan Afghanistan och EU: återvändanden till Afghanistan2017-11-22Fråga
Spanska polisens bruk av våld i Katalonien2017-11-17Fråga
Blockering av webbplatser med koppling till den katalanska folkomröstning 20172017-10-11Fråga
Spanien: Hot om att gripa 712 demokratiskt valda katalanska borgmästare2017-10-11Fråga
VP/HR - EU-stöd till den gemensamma G5 Sahel-styrkan2017-09-29Fråga
Interpols arresteringsorder (efterlysningar) och Turkiet2017-09-08Fråga
Interpols arresteringsorder (efterlysningar) och Turkiet2017-09-08Fråga
Krympande utrymme för det civila samhället2017-06-15Fråga
Krympande utrymme för det civila samhället2017-06-15Fråga
Läget för rättsstatsprincipen i Spanien: riksåklagaren har ingett ett klagomål mot Kataloniens minister Borràs för inköp av valurnor2017-06-08Fråga
Människohandel2017-03-24Fråga
Romernas internationella dag2017-03-08Fråga
Romernas internationella dag2017-03-08Fråga
VP/HR - kommissionens planer på att samarbeta med Libyen i migrationsfrågor2017-03-07Fråga
Paketet med konstitutionella reformer och folkomröstningen i Turkiet2017-02-09Fråga
VP/HR - Europeiska företag som investerar i Västsahara2017-02-03Fråga
Marockos militära närvaro i Västsahara2017-02-03Fråga
Västsaharas internationella status enligt internationell lagstiftning och EU-lagstiftning2017-02-03Fråga
Lagligheten för EU:s fiske i Västsahara enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko2017-02-03Fråga
Ökat EU-fiske i Västsahara enligt fiskeriavtalet mellan EU och Marocko2017-02-03Fråga
EU-finansiering av marockanska projekt i Västsahara enligt fiskeriavtalet mellan EU och Marocko2017-02-03Fråga
EU:s fiske i Västsaharas vatten enligt fiskeavtalet mellan EU och Marocko2017-02-03Fråga
EU:s hälso- och livsmedelssäkerhetskontroller i Västsahara2017-02-03Fråga
Västsahara och Europeiska unionens domstols beslut om förbindelserna mellan EU och Marocko2017-02-03Fråga
Västsahara och förhandlingarna mellan EU och Marocko om ett djupgående och omfattande frihandelsområde (nedan kallat DCFTA)2017-02-03Fråga
Initiativ som syftar till att öka tillgången till hälso- och sjukvård för romer i EU2017-01-27Fråga
Mindre interpellation - VP/HR - Israels bosättningspolitik2017-01-27Fråga
Slovensk lag om återinförande av gränskontroller2017-01-13Fråga
Spanske inrikesministerns inblandning i en konspirationsskandal2017-01-10Fråga
Tjänster och produkter som tillhandahålls av EU:s satellitcentrum (EUSC) till civila GSFP-uppdrag2016-12-05Fråga
Högnivågruppen, kommissionens register och försvarsforskning2016-12-05Fråga
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns roll i samband med tio syriska asylsökandes påtvingade återvändande från Grekland till Turkiet den 20 oktober 20162016-10-26Fråga
VP/HR - Kvarhållande av svensk medborgare i Etiopien2016-09-19Fråga
Tillgång till asylförfaranden och juridiskt ombud i samband med de rekommendationer om nekad prövning som Europeiska stödkontoret för asylfrågor utfärdat2016-07-06Fråga
Turkiets upphävande av parlamentarikers åtalsimmunitet2016-06-21Fråga
Polens lag mot terrorism och dess förenlighet med unionsrätten och människorättsnormer2016-06-15Fråga
Respekt för grundläggande rättigheter och principen om lojalt samarbete med varandra i fråga om asyl- och migrationsstrategier2016-06-06Fråga
VP/HR - EU-kartor över Västsaharas och Marockos territorier2016-05-17Fråga
VP/HR - Marockos status i Västsahara enligt internationell humanitär rätt2016-05-17Fråga
VP/HR - Genomförande av tribunalens beslut om Västsahara och handel med varor som härrör från det ockuperade Västsahara2016-05-17Fråga
Genomförande av tribunalens beslut om Västsahara2016-05-17Fråga
Samordning mellan rådet, kommissionen och Marocko i samband med överklagandet av tribunalens beslut av den 10 december 2015 i mål T-512/12 Polisario Front mot rådet2016-04-15Fråga
Risk för rättsliga förfaranden mot Europeiska unionen på grund av tribunalens beslut av den 10 december 2015 - Front Polisario mot rådet2016-04-15Fråga
Överenskommelsen mellan EU och Turkiet och dess förenlighet med principen om "non-refoulement"2016-04-08Fråga
45-årsdagen för romernas internationella dag2016-03-22Fråga
45-årsdagen för romernas internationella dag2016-03-22Fråga
Ensamkommande barns säkerhet2016-02-25Fråga
Ensamkommande barns säkerhet2016-02-25Fråga
Klassificering av flyktingar efter nationalitet vid landsgränsen2016-02-23Fråga
Klassificering av flyktingar efter nationalitet vid landsgränsen2016-02-23Fråga
Kriminalisering av humanitärt bistånd från det civila samhället till flyktingar2016-02-17Fråga
Kriminalisering av humanitärt bistånd från det civila samhället till flyktingar2016-02-17Fråga
Frihetsberövande av en svensk medborgare i Peru2016-02-17Fråga
Kommissionens förslag om ändring av EU:s direktiv om skjutvapen2016-01-28Fråga
Återsändande av migranter och flyktingar till krigshärjade länder2016-01-27Fråga
Kemiska stridsmedel i Östersjön2016-01-27Fråga
Situationen i Polen - nästa steg2016-01-15Fråga
Straffrihet i Spanien för brott begångna under Francoregimen2015-12-07Fråga
VP/HR - Förbindelserna mellan EU och Saudiarabien2015-12-01Fråga
EU-Turkiet: förslag till handlingsplan för stöd till flyktingar och migration2015-11-19Fråga
Åtgärder mot medlemsstater som dröjer med att genomföra lagstiftning2015-10-30Fråga
Turkiets kolorienterade politik2015-10-12Fråga
VP/HR - Europaparlamentets resolution om bestyckade drönare2015-10-07Fråga
VP/HR - EU:s policy om dödsstraffet efter det riktade dödande som utfördes av brittiska drönare2015-10-07Fråga
Schengenstaters återinförande av gränskontroll2015-09-17Fråga
Åtgärder mot medlemsstater som bryter mot asylsökandes grundläggande rättigheter2015-09-11Fråga
Framväxande systemhot mot rättsstatsprincipen i Spanien2015-08-24Fråga
EU:s reaktion på antiromska protester i Bulgarien2015-07-17Fråga
 VP/HR - Israeli Knesset bill restricting the independence of civil society2015-07-16Fråga
Fri rörlighet och romer2015-07-02Fråga
VP/HR - Planerade och pågående vapenöverföringar av medlemsstaterna till Egypten efter juli 2013 och förenlighet med de åtta kriterierna i den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp och punkt 8 i rådets (utrikes frågor) beslut av den 21 augusti 20132015-06-29Fråga
VP/HR - Fortsatta påtvingade försvinnanden i Colombia2015-06-05Fråga
Bristen på humanitärt bistånd i flyktinglägren i Tindouf2015-06-01Fråga
Ensamkommande barns försvinnanden2015-04-30Fråga
Informationssystem och skydd av ensamkommande barn2015-04-30Fråga
Utkontraktering till tredje länder av asylärenden samt söknings- och räddningsinsatser2015-04-20Fråga
VP/HR - Arabförbundets sambandskontor i Malta2015-04-17Fråga
VP/HR - Lagföring av krigsförbrytelser i Syrien2015-04-09Fråga
Genomförande av rådets rambeslut (2008/913/RIF) om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen2015-04-09Fråga
Genomförande av rådets rambeslut (2008/913/RIF) om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen2015-04-09Fråga
Samarbete mellan Tunisien och EU kring bekämpning av terrorism och mänskliga rättigheter2015-03-03Fråga
Övervakning av rättsstatsprincipen och EU:s grundläggande värderingar i medlemsstaterna2015-02-03Fråga
Övervakning av rättsstatsprincipen och EU:s grundläggande värderingar i medlemsstaterna2015-02-03Fråga
Permitteringen på Coca-Colas fabriker2015-01-20Fråga
Följderna av målet Tarakhel mot Schweiz för genomförandet och en eventuell översyn av Dublin III-förordningen2015-01-07Fråga
Lagen om allmän säkerhet2015-01-05Fråga
VP/HR - Eventuell sammanslagning av Europeiska utrikestjänstens civila och militära strukturer för förebyggande av kriser och krishantering2014-12-17Fråga
VP/HR - självbestämmande och en självständig stat i Västsahara2014-12-10Fråga
Blodsfejder i Albanien2014-09-30Fråga
Återsändande av tredjelandsmedborgare till Irak2014-07-25Fråga
Resolutioner
ÄmneDatumResolution
Gemensamt förslag till resolution om Demokratiska republiken Kongo2018-01-17Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Nigeria2018-01-17Resolution
 Motion for a resolution on the Democratic Republic of the Congo2018-01-15Resolution
Gemensamt förslag till resolution El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall2017-12-13Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Kambodja: särskilt upplösningen av partiet CNRP2017-12-13Resolution
Gemensamt förslag till resolution om yttrandefriheten i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa2017-12-13Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Afghanistan2017-12-13Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen för rohingyafolket2017-12-13Resolution
 Motion for a resolution on the cases of women prosecuted for miscarriage in El Salvador2017-12-11Resolution
 Motion for a resolution on Cambodia: the banning of the opposition2017-12-11Resolution
 Motion for a resolution on Freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa2017-12-11Resolution
Förslag till resolution om situationen i Afghanistan2017-12-11Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Jemen2017-11-27Resolution
Förslag till resolution om situationen i Jemen2017-11-22Resolution
 Motion for a resolution on Madagascar2017-11-13Resolution
 Motion for a resolution on Sudan, notably the case of Mohamed Zine El Abidine2017-11-13Resolution
Gemensamt förslag till resolution om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU2017-10-25Resolution
Gemensamt förslag till resolution Situationen i Maldiverna2017-10-04Resolution
Gemensamt förslag till resolution om fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena2017-10-04Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi2017-10-04Resolution
 Motion for a resolution on the situation in the Maldives2017-10-02Resolution
 Motion for a resolution on the cases of Crimean Tatar leaders Akhtem Chiygoz and Ilmi Umerov and journalist Mykola Semena2017-10-02Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket2017-09-13Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad2017-09-13Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Gabon: förtryck av oppositionen2017-09-13Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha2017-09-13Resolution
 Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas2017-09-11Resolution
 Motion for a resolution on Gabon: repression of the opposition2017-09-11Resolution
 Motion for a resolution on Laos: notably the cases of Somphone Phimmasone, Lod Thammavong and Soukane Chaithad2017-09-11Resolution
 Motion for a resolution on Cambodia: notably the case of Mr Kem Sokha2017-09-11Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Burundi2017-07-05Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Eritrea, särskilt fallen Abune Antonios och Dawit Isaak2017-07-05Resolution
 Motion for a resolution on the situation in Burundi2017-07-03Resolution
 Motion for a resolution on Eritrea, notably the cases of Abune Antonios and Dawit Isaak2017-07-03Resolution
Gemensamt förslag till resolution om människorättssituationen i Indonesien2017-06-14Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet2017-06-14Resolution
Gemensamt förslag till resolution om fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli2017-06-14Resolution
 Motion for a resolution on Human Rights in Indonesia2017-06-12Resolution
 Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty2017-06-12Resolution
Förslag till resolution om den humanitära situationen i Jemen2017-06-12Resolution
Förslag till resolution om bekämpning av antisemitism2017-05-29Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina2017-05-17Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema2017-05-17Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Sydsudan2017-05-17Resolution
Gemensamt förslag till resolution om flyktinglägret i Dadaab2017-05-16Resolution
 Motion for a resolution on Ethiopia, notably the case of Dr. Merera Gudina2017-05-15Resolution
 Motion for a resolution on Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilema2017-05-15Resolution
 Motion for a resolution on South Sudan2017-05-15Resolution
Förslag till resolution om EU:s strategi för Syrien2017-05-15Resolution
Förslag till resolution om att åstadkomma omplacering2017-05-15Resolution
 Motion for a resolution on Belarus2017-04-03Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Filippinerna, fallet med senator Leila M. De Lima2017-03-15Resolution
Gemensamt förslag till resolution om fallet med pastor Evan Mawarire och andra fall av begränsad yttrandefrihet i Zimbabwe2017-03-15Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare2017-02-15Resolution
Gemensamt förslag till resolution om avrättningar i Kuwait och Bahrain2017-02-15Resolution
 Motion for a resolution on the situation of human rights and democracy in Nicaragua, the case of Francesca Ramirez2017-02-13Resolution
 Motion for a resolution on Guatemala, notably the situation of human rights defenders2017-02-13Resolution
 Motion for a resolution on executions in Kuwait and Bahrain2017-02-13Resolution
Förslag till resolution om krisen för rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon2017-01-25Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Burundi2017-01-18Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo och Ismael Alua2017-01-18Resolution
 Motion for a resolution on the situation in Burundi2017-01-16Resolution
 Motion for a resolution on the Central African Republic2017-01-16Resolution
 Motion for a resolution on Indonesia, notably the cases of Hosea Yeimo, Ismael Alua and the Governor of Jakarta2017-01-16Resolution
 Motion for a resolution on the cases of the Larung Gar Tibetan Buddhist Academy and Ilham Tohti2016-12-12Resolution
 Motion for a resolution on the situation of Rohingya Minority in Myanmar2016-12-12Resolution
 Motion for a resolution on the mass graves in Iraq2016-12-12Resolution
Gemensamt förslag till resolution om förbindelserna mellan EU och Turkiet2016-11-23Resolution
Gemensamt förslag till resolution om fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina2016-11-23Resolution
Förslag till resolution om förbindelserna mellan EU och Turkiet2016-11-22Resolution
 Motion for a resolution on the case of Gui Minhai, jailed publisher in China2016-11-21Resolution
Förslag till resolution om situationen i Syrien2016-11-21Resolution
Förslag till resolution med begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida förslaget till övergripande avtal om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen (Ceta) är förenligt med fördragen2016-11-11Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen för journalister i Turkiet2016-10-25Resolution
Förslag till resolution om situationen för journalister i Turkiet2016-10-24Resolution
Förslag till resolution om situationen i Mosul/norra Irak2016-10-24Resolution
Förslag till resolution om nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning2016-10-19Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Thailand, särskilt fallet med Andy Hall2016-10-05Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Sudan2016-10-05Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Rwanda: fallet Victoire Ingabire2016-10-05Resolution
 Motion for a resolution on Thailand, notably the case of Andy Hall2016-10-03Resolution
 Motion for a resolution on Rwanda, notably the case of Victoire Ingabire2016-10-03Resolution
 Motion for a resolution on Sudan2016-10-03Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Zimbabwe2016-09-14Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Filippinerna2016-09-14Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Somalia2016-09-14Resolution
 Motion for a resolution on Zimbabwe2016-09-12Resolution
 Motion for a resolution on the Philippines2016-09-12Resolution
 Motion for a resolution on Somalia2016-09-12Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket2016-07-06Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Bahrain2016-07-06Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi2016-07-06Resolution
 Motion for a resolution on Myanmar and notably the situation of Rohingyas2016-07-04Resolution
 Motion for a resolution on Bahrain2016-07-04Resolution
 Motion for a resolution on the situation of albinos in Africa, notably in Malawi2016-07-04Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan2016-06-08Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Vietnam2016-06-08Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Kambodja2016-06-08Resolution
 Motion for a resolution on Vietnam2016-06-06Resolution
 Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience2016-06-06Resolution
 Motion for a resolution on Cambodia2016-06-06Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Djibouti2016-05-11Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Gambia2016-05-11Resolution
 Motion for a resolution on Djibouti2016-05-09Resolution
 Motion for a resolution on the Human rights situation in Crimea, in particular of the Crimean Tatars2016-05-09Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Nigeria2016-04-13Resolution
 Joint motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders2016-04-13Resolution
 Motion for a resolution on Nigeria2016-04-11Resolution
 Motion for a resolution on Honduras and the situation of human rights defenders2016-04-11Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Demokratiska republiken Kongo2016-03-09Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Eritrea2016-03-08Resolution
 Motion for a resolution on the Democratic Republic of Congo2016-03-07Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Bahrain: fallet med Mohammed Ramadan2016-02-03Resolution
Gemensamt förslag till resolution om människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna2016-02-03Resolution
Gemensamt förslag till resolution om den humanitära situationen i Jemen2016-02-03Resolution
Gemensamt förslag till resolution om det så kallade IS/Daish systematiska massmord på religiösa minoriteter2016-02-03Resolution
 Motion for a resolution on the case of the missing book publishers in Hong Kong2016-02-01Resolution
 Motion for a resolution on Bahrain: the case of Mohammed Ramadan2016-02-01Resolution
 Motion for a resolution on the Human rights situation in Crimea, in particular of the Crimean Tatars2016-02-01Resolution
Förslag till resolution om situationen i Libyen2016-01-29Resolution
Förslag till resolution om situationen i Jemen2016-01-27Resolution
Förslag till resolution om IS systematiska massmord på religiösa minoriteter2016-01-27Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Nordkorea2016-01-20Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Etiopien2016-01-20Resolution
Gemensamt förslag till resolution till stöd för fredsprocessen i Colombia2016-01-19Resolution
 Motion for a resolution on the situation in North Korea2016-01-18Resolution
 Motion for a resolution on Ethiopia2016-01-18Resolution
 Motion for a resolution on the situation of EU citizens under detention in India, notably Italian, Estonian and UK citizens2016-01-18Resolution
Förslag till resolution till stöd för fredsprocessen i Colombia2016-01-14Resolution
Förslag till resolution om tillämpningen av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen2016-01-13Resolution
Gemensamt förslag till resolution on Malaysia2015-12-16Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Maldiverna2015-12-16Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Ibrahim Halawa, som eventuellt riskerar dödsstraff2015-12-16Resolution
 Motion for a resolution on Malaysia2015-12-14Resolution
 Motion for a resolution on the situation in the Maldives2015-12-14Resolution
 Motion for a resolution on Ibrahim Halawa facing potentially the death penalty2015-12-14Resolution
Förslag till resolution om 20-årsdagen för Daytonavtalet2015-12-14Resolution
Förslag till resolution om situationen i Burundi2015-12-09Resolution
Gemensamt förslag till resolution om den politiska situationen i Kambodja2015-11-25Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen2015-11-25Resolution
Gemensamt förslag till resolution om yttrandefriheten i Bangladesh2015-11-25Resolution
 Motion for a resolution on Cambodia2015-11-23Resolution
 Motion for a resolution on the situation in Afghanistan, in particular the killings in the province of Zabul2015-11-23Resolution
 Motion for a resolution on the freedom of expression in Bangladesh2015-11-23Resolution
Gemensamt förslag till resolution om massfördrivningen av barn i Nigeria till följd av Boko Harams attacker2015-10-07Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Centralafrikanska republiken2015-10-07Resolution
Gemensamt förslag till resolution om dödsstraffet2015-10-07Resolution
 Motion for a resolution on the displacement of children in Northern Nigeria as a result of Boko Haram attacks2015-10-05Resolution
 Motion for a resolution on the Central African Republic2015-10-05Resolution
Förslag till resolution om dödsstraffet2015-10-05Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Angola2015-09-09Resolution
Gemensamt förslag till resolution om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern2015-09-09Resolution
Gemensamt förslag till resolution om migration och flyktingar i Europa2015-09-09Resolution
 Motion for a resolution on Angola2015-09-07Resolution
Förslag till resolution om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern2015-09-07Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Jemen2015-07-08Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Burundi2015-07-07Resolution
 Motion for a resolution on the Situation of two Christian pastors in Sudan2015-07-06Resolution
 Motion for a resolution on Bahrain, in particular the case of Nabeel Rajab2015-07-06Resolution
 Motion for a resolution on the Democratic Republic of the Congo, notably the cases of Yves Makwambala and Fred Bauma2015-07-06Resolution
 Motion for a resolution on Cambodia's draft laws on NGOs and trade unions2015-07-06Resolution
Förslag till resolution om situationen i Jemen2015-07-06Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Syrien: situationen i Palmyra och fallet Mazen Darwish2015-06-10Resolution
 Motion for a resolution on the situation in Syria, in particular in Palmyra and the case of Mazen Darwish2015-06-08Resolution
Förslag till resolution om situationen i Ungern2015-06-03Resolution
Gemensamt förslag till resolution om fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland2015-05-20Resolution
Gemensamt förslag till resolution om fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe2015-05-20Resolution
 Motion for a resolution on Swaziland, notably the cases of Thulani Maseko and Bheki Makhubu2015-05-18Resolution
 Motion for a resolution on the plight of Rohingya refugees, including mass graves in Thailand2015-05-18Resolution
 Motion for a resolution on Zimbabwe, notably the case of Itai Dzamara2015-05-18Resolution
Förslag till resolution om rapporten från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik2015-04-27Resolution
Gemensamt förslag till resolution om hundraårsminnet av det armeniska folkmordet2015-04-14Resolution
Förslag till resolution om hundraårsminnet av det armeniska folkmordet2015-04-13Resolution
Förslag till resolution om romernas internationella dag – antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget2015-04-08Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi2015-03-11Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn2015-03-11Resolution
Gemensamt förslag till resolution om de angrepp och bortrövanden som på senaste tiden förövats av Daish i Mellanöstern, framför allt mot assyrier2015-03-11Resolution
 Motion for a resolution on Tanzania, notably the issue of land grabbing2015-03-09Resolution
 Motion for a resolution on south-Sudan, including recent child abductions2015-03-09Resolution
 Motion for a resolution on the recent attacks and abductions by Daesh in the Middle East, notably of Assyrians2015-03-09Resolution
 Motion for a resolution on Burundi, notably the case of Bob Rugurika2015-02-09Resolution
 Motion for a resolution on Saudi Arabia, the case of Mr Raif Badawi2015-02-09Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj2015-01-14Resolution
Gemensamt förslag till resolution om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna2015-01-14Resolution
 Motion for a resolution on Kyrgyzstan, homosexual propaganda bill2015-01-12Resolution
 Motion for a resolution on Pakistan, in particular the situation following the Peshawar school attack2015-01-12Resolution
 Motion for a resolution on Russia, in particular the case of Alexey Navalny2015-01-12Resolution
Förslag till resolution om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna2015-01-12Resolution
Förslag till resolution om situationen i Egypten2015-01-12Resolution
Förslag till resolution om situationen i Libyen2015-01-12Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Irak: bortförande och misshandel av kvinnor2014-11-26Resolution
Förslag till resolution om erkännande av Palestina som stat2014-11-24Resolution
 Motion for a resolution on Iraq: kidnapping and mistreatment of women2014-11-24Resolution
Förslag till resolution om 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter2014-11-24Resolution
Förslag till resolution om den humanitära situationen i Sydsudan2014-11-05Resolution
Gemensamt förslag till resolution om försvinnandet av 43 lärarstudenter i Mexiko2014-10-22Resolution
 Motion for a resolution on the abduction of 43 students in Guerrero/Mexico2014-10-20Resolution
Förslag till resolution om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll2014-09-16Resolution
 Motion for a resolution on Vietnam2016-06-06Resolution
 Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience2016-06-06Resolution
 Motion for a resolution on Cambodia2016-06-06Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Djibouti2016-05-11Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Gambia2016-05-11Resolution
 Motion for a resolution on Djibouti2016-05-09Resolution
 Motion for a resolution on the Human rights situation in Crimea, in particular of the Crimean Tatars2016-05-09Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Nigeria2016-04-13Resolution
 Joint motion for a resolution on Honduras: situation of human rights defenders2016-04-13Resolution
 Motion for a resolution on Nigeria2016-04-11Resolution
 Motion for a resolution on Honduras and the situation of human rights defenders2016-04-11Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Demokratiska republiken Kongo2016-03-09Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Eritrea2016-03-08Resolution
 Motion for a resolution on the Democratic Republic of Congo2016-03-07Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Bahrain: fallet med Mohammed Ramadan2016-02-03Resolution
Gemensamt förslag till resolution om människorättssituationen på Krim, framför allt för Krimtatarerna2016-02-03Resolution
Gemensamt förslag till resolution om den humanitära situationen i Jemen2016-02-03Resolution
Gemensamt förslag till resolution om det så kallade IS/Daish systematiska massmord på religiösa minoriteter2016-02-03Resolution
 Motion for a resolution on the case of the missing book publishers in Hong Kong2016-02-01Resolution
 Motion for a resolution on Bahrain: the case of Mohammed Ramadan2016-02-01Resolution
 Motion for a resolution on the Human rights situation in Crimea, in particular of the Crimean Tatars2016-02-01Resolution
Förslag till resolution om situationen i Libyen2016-01-29Resolution
Förslag till resolution om situationen i Jemen2016-01-27Resolution
Förslag till resolution om IS systematiska massmord på religiösa minoriteter2016-01-27Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Nordkorea2016-01-20Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Etiopien2016-01-20Resolution
Gemensamt förslag till resolution till stöd för fredsprocessen i Colombia2016-01-19Resolution
 Motion for a resolution on the situation in North Korea2016-01-18Resolution
 Motion for a resolution on Ethiopia2016-01-18Resolution
 Motion for a resolution on the situation of EU citizens under detention in India, notably Italian, Estonian and UK citizens2016-01-18Resolution
Förslag till resolution till stöd för fredsprocessen i Colombia2016-01-14Resolution
Förslag till resolution om tillämpningen av artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen2016-01-13Resolution
Gemensamt förslag till resolution on Malaysia2015-12-16Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Maldiverna2015-12-16Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Ibrahim Halawa, som eventuellt riskerar dödsstraff2015-12-16Resolution
 Motion for a resolution on Malaysia2015-12-14Resolution
 Motion for a resolution on the situation in the Maldives2015-12-14Resolution
 Motion for a resolution on Ibrahim Halawa facing potentially the death penalty2015-12-14Resolution
Förslag till resolution om 20-årsdagen för Daytonavtalet2015-12-14Resolution
Förslag till resolution om situationen i Burundi2015-12-09Resolution
Gemensamt förslag till resolution om den politiska situationen i Kambodja2015-11-25Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen2015-11-25Resolution
Gemensamt förslag till resolution om yttrandefriheten i Bangladesh2015-11-25Resolution
 Motion for a resolution on Cambodia2015-11-23Resolution
 Motion for a resolution on the situation in Afghanistan, in particular the killings in the province of Zabul2015-11-23Resolution
 Motion for a resolution on the freedom of expression in Bangladesh2015-11-23Resolution
Gemensamt förslag till resolution om massfördrivningen av barn i Nigeria till följd av Boko Harams attacker2015-10-07Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Centralafrikanska republiken2015-10-07Resolution
Gemensamt förslag till resolution om dödsstraffet2015-10-07Resolution
 Motion for a resolution on the displacement of children in Northern Nigeria as a result of Boko Haram attacks2015-10-05Resolution
 Motion for a resolution on the Central African Republic2015-10-05Resolution
Förslag till resolution om dödsstraffet2015-10-05Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Angola2015-09-09Resolution
Gemensamt förslag till resolution om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern2015-09-09Resolution
Gemensamt förslag till resolution om migration och flyktingar i Europa2015-09-09Resolution
 Motion for a resolution on Angola2015-09-07Resolution
Förslag till resolution om EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern2015-09-07Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Jemen2015-07-08Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Burundi2015-07-07Resolution
 Motion for a resolution on the Situation of two Christian pastors in Sudan2015-07-06Resolution
 Motion for a resolution on Bahrain, in particular the case of Nabeel Rajab2015-07-06Resolution
 Motion for a resolution on the Democratic Republic of the Congo, notably the cases of Yves Makwambala and Fred Bauma2015-07-06Resolution
 Motion for a resolution on Cambodia's draft laws on NGOs and trade unions2015-07-06Resolution
Förslag till resolution om situationen i Jemen2015-07-06Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Syrien: situationen i Palmyra och fallet Mazen Darwish2015-06-10Resolution
 Motion for a resolution on the situation in Syria, in particular in Palmyra and the case of Mazen Darwish2015-06-08Resolution
Förslag till resolution om situationen i Ungern2015-06-03Resolution
Gemensamt förslag till resolution om fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland2015-05-20Resolution
Gemensamt förslag till resolution om fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe2015-05-20Resolution
 Motion for a resolution on Swaziland, notably the cases of Thulani Maseko and Bheki Makhubu2015-05-18Resolution
 Motion for a resolution on the plight of Rohingya refugees, including mass graves in Thailand2015-05-18Resolution
 Motion for a resolution on Zimbabwe, notably the case of Itai Dzamara2015-05-18Resolution
Förslag till resolution om rapporten från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik2015-04-27Resolution
Gemensamt förslag till resolution om hundraårsminnet av det armeniska folkmordet2015-04-14Resolution
Förslag till resolution om hundraårsminnet av det armeniska folkmordet2015-04-13Resolution
Förslag till resolution om romernas internationella dag – antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget2015-04-08Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Tanzania, särskilt frågan om markrofferi2015-03-11Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn2015-03-11Resolution
Gemensamt förslag till resolution om de angrepp och bortrövanden som på senaste tiden förövats av Daish i Mellanöstern, framför allt mot assyrier2015-03-11Resolution
 Motion for a resolution on Tanzania, notably the issue of land grabbing2015-03-09Resolution
 Motion for a resolution on south-Sudan, including recent child abductions2015-03-09Resolution
 Motion for a resolution on the recent attacks and abductions by Daesh in the Middle East, notably of Assyrians2015-03-09Resolution
 Motion for a resolution on Burundi, notably the case of Bob Rugurika2015-02-09Resolution
 Motion for a resolution on Saudi Arabia, the case of Mr Raif Badawi2015-02-09Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj2015-01-14Resolution
Gemensamt förslag till resolution om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna2015-01-14Resolution
 Motion for a resolution on Kyrgyzstan, homosexual propaganda bill2015-01-12Resolution
 Motion for a resolution on Pakistan, in particular the situation following the Peshawar school attack2015-01-12Resolution
 Motion for a resolution on Russia, in particular the case of Alexey Navalny2015-01-12Resolution
Förslag till resolution om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna2015-01-12Resolution
Förslag till resolution om situationen i Egypten2015-01-12Resolution
Förslag till resolution om situationen i Libyen2015-01-12Resolution
Gemensamt förslag till resolution om Irak: bortförande och misshandel av kvinnor2014-11-26Resolution
Förslag till resolution om erkännande av Palestina som stat2014-11-24Resolution
 Motion for a resolution on Iraq: kidnapping and mistreatment of women2014-11-24Resolution
Förslag till resolution om 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter2014-11-24Resolution
Förslag till resolution om den humanitära situationen i Sydsudan2014-11-05Resolution
Gemensamt förslag till resolution om försvinnandet av 43 lärarstudenter i Mexiko2014-10-22Resolution
 Motion for a resolution on the abduction of 43 students in Guerrero/Mexico2014-10-20Resolution
Förslag till resolution om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll2014-09-16Resolution
Förslag till resolution om situationen i Libyen2014-09-16Resolution
Förslag till resolution om situationen i Irak och Syrien och Isis offensiv2014-09-16Resolution
 Motion for a resolution on Burundi, notably the case of Pierre Claver Mbonimpa2014-09-15Resolution
Gemensamt förslag till resolution om situationen i Irak2014-07-16Resolution
Förslag till resolution om upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina2014-07-15Resolution
Förslag till resolution om situationen i Irak2014-07-15Resolution
Yttranden
ÄmneDatumTyp
YTTRANDE över kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser2016-05-27Yttrande
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen2016-05-18Yttrande

Kommentarer inaktiverade.