Romernas situation i Turkiet

Under veckan har ledamöterna befunnit sig i Strasbourg. Där har bland annat en resolution om situationen kring de mänskliga rättigheterna i Turkiet debatterats.

Situationen kring de mänskliga rättigheterna i Turkiet har under flera år varit kritisk men framförallt blivit märkbar för omvärlden sedan kuppförsöket i Turkiet sommaren 2016. Enligt uppgifter från Amnesty sitter upp emot 50 000 personer frihetsberövade i landet, det är framförallt människorättsaktivister, journalister och oppositionella som fängslats. Sedan kuppförsöket 2016 har över 300 icke-statliga organisationer som arbetat i landet för att stärka de mänskliga rättigheterna tvingats stänga ner.

En viktig fråga för Bodil har länge varit arbetet med att stärka rättigheterna för minoriteter och belysa den utsatthet som många minoriteter blir utsatta för. I Turkiet har förtrycket mot landets flera olika minoriteter pågått i många år, Turkiet har  bland annat valt att inte erkänna några etniska minoriteter i landet. Grupper som framförallt är utsatta är kurder, syrianer och romer.

I detta blogginlägg har jag valt att specifikt lyfta romernas utsatthet i Turkiet. Det beräknas att upp emot 2 miljoner romer är bosatta i landet. Romerna utsätts för systematisk diskriminering och är framförallt utsatta på arbetsmarknaden, har inte samma möjligheter till utbildning och tvångsvräks från sina egna hem.

Romerna är särskilt utsatta för tvångsvräkningar på grund av att de är bosatta i områden som de turkiska myndigheterna menar ska stadsförnyas. De romer som blir vräkta från sina hem får ingen hjälp av de turkiska myndigheterna med att hitta en ny bostad eller någon ekonomisk ersättning, romerna lämnas åt sitt eget öde. Många romer vittnar även om att de har svårigheter att hitta en ny bostad.

Barnen drabbas hårt av tvångsvräkningarna. För att ha rätt att gå i skolan måste barn i Turkiet vara registrerade på en adress, vilket gör det omöjligt för de barn som är hemlösa att fortsätta sin skolgång.

Berättelse från en 15-årig rom som var bosatt i Istanbul.

“Jag gick i skolan och studierna gick bra. Min familj arbetade med att sälja blommor. En morgon åkte jag till skolan och när jag kom tillbaka hem var vårt hus borta. Dagen efter hoppade jag av skolan, idag arbetar jag med att samla ihop skrot.”

Miniority rights group international har rapporterat om att de romska barn som har möjlighet att studera marginaliseras även under skoltid. Skolan ska vara en fristad från diskriminering, där alla barn ska ses som jämlika. Men det sker inte i Turkiet.

I den gemensamma resolutionen om  de mänskliga rättigheterna i Turkiet som parlamentet röstade om idag i Strasbourg lyckades Bodil förhandla fram en specifik skrivning som handlar om att stärka romernas tillgång till den sociala välfärden i landet. Det sänder ett viktigt politiskt budskap om att Europaparlamentet är medvetna om romernas utsatthet i landet och att situationen för romerna måste förbättras.

Aida Badeli

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Aida, vår nya praktikant!

Hej!

Jag heter Aida Badeli och är Bodils nya praktikant. Jag kommer att gästa Bodils blogg under våren för att berätta om min tid som praktikant.

Lite kort om mig, jag är 22 år gammal och studerar till statsvetare. Jag har en bakgrund i Miljöpartiet och Grön Ungdom.  Just nu sitter i Grön Ungdoms förbundsstyrelse där jag är talesperson för mänskliga rättigheter, därför känns det oerhört intressant att  praktisera hos Bodil, eftersom att Bodil  jobbar med alla de politiska frågor som jag intresserar mig för.

Nu har jag varit i Bryssel i en vecka, som har varit väldigt lärorik. Viktiga frågor som jag fått arbeta med under veckan har varit situationen kring Turkiets obefogade attacker mot det kurddominerade området Afrin, som ligger i norra Syrien.

Vi fick möjligheten att träffa representanter från det kurdiska socialistpartiet, DTK. De lyfte den allvarliga situationen i Afrin, där många  barn och civila dödats. Afrin har länge varit ett av de säkraste områdena i Syrien, dit människor flytt från de väpnade         konflikterna i Syrien och från förföljelsen av Daesh. Representanterna från DTK, lyfte vikten av att EU måste agera och fördöma Turkiets attacker mot kurderna.

Vi  träffade även Unicefs representant i Syrien, Fran Equiza som lyfte situationen i Afrin och att det rapporterats om att barn har dödats i samband med attackerna. Equiza lyfte även svårigheterna för invånarna i Afrin att lämna området eftersom att vägkontrollerna i området är avstängda.

Nästa vecka är det dags för Strasbourg, där kommer bland annat frågan om mänskliga rättigheter i Turkiet att debatteras, vilket blir ytterligare ett bra läge att diskutera Turkiets attacker mot Afrin. EU behöver tydligare visa sitt stöd för kurderna.

Det känns fantastiskt att få följa Bodils team, som varje dag arbetar med att försöka sätta de mänskliga rättigheterna och demokratin på den politiska dagordningen i EU. Jag ser fram emot ett halvår i hjärtat av Europa, Bryssel!

Aida Badeli

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ingen hejd för den spanska regeringens uppfinningsrikedom

I dag skulle Katalonien valt president men den spanska författningsdomstolen beslutade under lördagen att presidenten inte får väljas. Den spanska regeringen hade valt att begära att det katalanska parlamentets sammanträde inte skulle få hållas trots att det spanska rättsliga rådet Consejo de Estado uttalat att det skulle strida mot konstitutionen att ställa in det.

Domstolen, vars domare är politiskt tillsatta, utfärdade då istället ett beslut som enligt andra oberoende jurister och domare också är i strid med konstitutionen. Bland annat beslutar domstolen, utan lagstöd, om förebyggande åtgärder för att hindra presidenten att väljas trots att den spanska regeringen inte bett om sådana.

Domstolens förebyggande åtgärder:
– Ingen debatt får hållas för att välja president Puigdemont via skärm eller ersatt av annan ledamot
– Kandidaten kan inte väljas utan rättsligt godkännande även om han kommer till parlamentet så länge det finns en arresteringsorder mot honom
– De ledamöter som också är föremål för arresteringsorder och riskerar att hamna i fängelse får inte väljas

Domstolen avslutar med att tala om för Parlamentets talman och styrelse att de måste följa domstolens dom och ett hot om fängelse om de tar några som helst initiativ för, eller inte hindrar, att hålla en debatt om att välja Carles Puigdemont till president.

Carles Puigdemont. Foto: Reuters
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Centralafrikanska republiken

 

Den här måndagen hade jag möte med forskaren Lewis Mudge från Human Rights Watch för att diskutera det akuta läget i Centralafrikanska republiken. Landet blev självständigt från Frankrike under 60-talet och har sedan dess präglats av blodiga strider mellan olika rebellgrupper, kuppförsök och instabila regeringar som avlöst varandra. Detta har lett till att den humanitära situationen i landet är en av de absolut värsta i hela världen och under 2017 har läget fortsatt att förvärras.

Ett av de centrala problemen är att krigsherrar och rebellgrupper får härja fritt utan rädsla att ställas inför rätta. Den huvudsakliga konflikten utgörs framförallt av strider mellan de väpnade grupperna Séléka, som har muslimska rötter och Anti-Balaka, som i huvudsak utgörs av kristna och animister och har kopplingar till regeringen. Båda sidor plundrar, dödar och använder våldtäkt som krigsföring och det är framförallt civilbefolkningen faller offer.

Det första steget för att ta itu med problemen har redan tagits. Catherine Samba Panza, interimspresident under 2014, lyckades under sin korta regeringsperiod driva igenom lagstiftning som innebar instiftandet av ett nytt nationellt juridiskt organ, en speciell nationell domstol med uppgift att se till att förövare som begått krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter ställs inför rätta. Det är därför det nu är ytterst viktigt att EU, i egenskap av den största biståndsgivaren till landet, sätter press på centralafrikanska regeringen så att man börjar prioritera domstolen i sin budget så att EU-medel når fram dit också. I dagsläget är den underfinansierad med en budget på endast fem miljoner dollar per år. Signalen måste vara tydlig för att det ska ske en förändring i landet, att skyldiga till krigsförbrytelser och våldsbrott kommer få sona för sina handlingar och att överträdelser får konsekvenser.

En annan viktig punkt som måste adresseras är vård och återupprättelse till alla de kvinnor som brutits ner och stigmatiserats till följd av sexuellt våld. Många gånger resulterar våldtäkterna i oönskad graviditet, posttraumatisk stress och utanförskap. Centralafrikanska republiken är ett av världens fattigaste länder och väldigt få av de drabbade kvinnorna har tillgång till nödvändig sjukvård och stöd. Som konsekvens av att kvinnorna och flickorna lider av sömnlöshet, ångest, extrem rädsla och självmordstankar förlorar de all kraft till att arbeta vilket i sin tur leder till att de inte kan försörja sina familjer eller fullfölja sin utbildning.

HANNA GIEGOLD

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

“Fifth Northern Dimension Parliamentary Forum”

I onsdags deltog jag och Bodil på öppningen av Fifth Northern Dimension Parliamentary Forum här i Parlamentet. Inbjudna talare var bland annat EU:s ambassadör till Arktis, Marie-Anne Coninsx, Jörgen Petterson som är ordförande i Ålands delegation i den parlamentariska Östersjökonferensen, Eirik Sivertsen som är ledamot i den parlamentariska Arktiskommittén och Michael Tetzschner som är medlem i Nordiska rådet.

North dimension klippt

 

Det lades mycket vikt på klimat, och ord som hållbarhet, utveckling och partnerskap upprepades flertalet gånger. I en kommentar tog Bodil bland annat upp och ifrågasatte den miljöpåverkan oljeborrning i Barents hav har och hur utvinning av olja går stick i stäv mot att värna om miljön. Nu i dagarna hålls bland annat en rättegång i Oslo tingsrätt då en grupp miljöorganisationer, där bland Greenpeace och Natur og ungdom, har stämt norska staten för grundlagsbrott och för att borrningarna strider mot Parisavtalet.

bodil north dimension

Utvecklingen av den arktiska regionen kan inte stanna vid exploateringen av dess naturresurser, man får inte glömma att det faktiskt bor och verkar fyra miljoner människor i området, framför allt också då många av samhällena utgörs av olika ursprungsbefolkningar. Det är en mångfacetterad region med många olika kulturer representerade. Deras rättigheter och miljön får inte hamna i skymundan  för oljeindustrins vinstintressen.

Hanna Giegold

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Green Study Days Oostende

I tisdags satte vi oss på tåget ut till den belgiska kusten för att delta i en konferens med gröna gruppen. Syftet var att tillsammans genom workshops och öppna diskussioner komma överens om hur den gröna politiken i EU-parlamentet ska se ut och att definiera det gröna budskapet. Deltog gjorde bland annat ledamöter, assistenter, politiskt sakkunniga, pressekreterare, medlemmar från europeiska gröna partiet och även vi praktikanter

.Study days stranden

Jag blev positivt överraskad över hur inkluderande evenemanget faktiskt var. Institutionerna i Bryssel har en minst sagt hierarkisk prägel men här satt jag som praktikant med medlemmar från gruppstyrelsen och diskuterade hur vi bäst ska nå ut till väljare och vilka som är de mest centrala frågorna för människor i dagens Europa.

Green study days

Här i en workshop om handel och frihandelsavtal. Vi pratade om hur man genom att bedriva ansvarsfull handel har möjlighet att använda handel och handelsavtal som ett verktyg  för att bland annat förbättra arbetslivsvillkor, klimat och bidra till en starkare demokrati i världen. I dagens globaliserade samhälle påverkar ju handel så mycket, allt ifrån vad maten vi har på tallriken har för ursprung och innehåll, till säkerhetsfrågor som till exempel vapenexport.

Det blev ett par givande dagar då vi hade möjlighet att genom samtal förbättra samarbetet kollegor emellan och återkoppla de sakfrågor som vi jobbar med dagligen till den större politiska visionen.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Strasbourg

Här är en snabb tillbakablick  över några av de saker som hände under förra Strasbourgveckan I slutet av oktober. Det har varit en intensiv vecka med långa dagar, frukostmöten från åtta på morgonen till debatter ända fram till tio på kvällen.

FullSizeRender (4)

En timme innan röstning samlas alla miljöpartiets ledamöter och assistenter på Bodils kontor för en ärendegenomgång inför omröstningen i plenum. Just den här dagen blev det lite extra festligt med tårta för vår kollega Max Andersson fyllde år, grattis Max! På agendan stod bland annat handelsavtal med Australien och Nya Zeeland, entry/exit och en resolution om sexuella trakasserier i svallvågorna av #Metoo-kampanjen.

FullSizeRender (1)

Under onsdagen träffade vi den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström för att diskutera kommissionens arbete.

IMG_7829

FullSizeRenderFullSizeRender (5)

Pressmöte med svenska journalister. Ännu lite mer press, här blir Bodil intervjuad angående ockupationen av Västsahara i samband med omröstningen om EU:s luftfartsavtal med Marocko. Kommissionen bekräftade i sitt uttalande under måndagen att avtalet även kommer innefatta Västsahara vilket strider mot EU-domstolens dom från december som konstaterade att Marocko och Västsahara är två separata territorier.

FullSizeRender (6)

Under onsdagen var det omröstning angående Soraya Posts Roma-rapport som Bodil varit skuggföreträdande för. Jag åkte på en rejäl utskällning på grund av hejarop och applåder när den röstades igenom och fick snabbt lära mig att som åskådare i plenum förväntas man sitta stilla och tyst. Men vilken seger!

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Gästspel i EU-parlamentet

Hej!

Mitt namn är Hanna och jag arbetar som praktikant på Bodils kontor. Jag kommer göra ett gästspel och ta över bloggen här nu några månader framöver. Tanken är ni ska få följa med bakom kulisserna på parlamentet och få en inblick i en EU-parlamentarikers vardag och vad vi faktiskt gör hela dagarna!

Som statsvetarstudent vet jag mer än väl att EU-institutionerna och politiken i Bryssel kan verka byråkratisk och lite mossig men faktum är dock arbetet I Europaparlamentet är väldigt mångfacetterat och ingen dag är den andra lik.Jag och Bodil Strasse

Visst finns det klara rutiner för hur arbetet sker här och man följer ett ganska strikt schema men världen utanför parlamentsbyggnaden gör sig ständigt påmind och plötsligt blir alla planer omkullkastade.

Just nu befinner sig hela parlamentet i Strasbourg för omröstningar i plenum så den här veckan kommer jag rapportera härifrån. Det är en hektisk vecka med långa dagar då det är många frågor ska behandlas, allt från kontroversiella jordbruksärenden som till exempel glyfosat, till budgetbestämmelser och debatt om sexuella trakaserier.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vi måste fortsätta stötta den colombianska fredsprocessen

Det har nu gått lite mer än ett år sedan den bilaterala vapenvilan i Colombia. Den 29 augusti 2016 markerade slutet på en utdragen och blodig kamp mellan FARC-gerillan och den colombianska staten. Den här veckan deltog jag i en konferens i Europaparlamentet om fredsavtalet i Colombia tillsammans med OIDHAC (Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia), ett antal colombianska människorättsaktivister och ledamöter från andra partigrupper.

Vi diskuterade hur det går med genomförandet av fredsavtalet, om olika projekt och vilka problemområden som finns. Bland annat så var statsvetaren Juan Pablo Guerrero på plats och talade om jordbrukets och gruvnäringens roll i regionen Choco och Jomary Ortégon från organisationen CAJAR berörde ämnet gottgörelse och rättvisa till offren för konflikten.

Colombiakonferans

För en långsiktig fred krävs att Colombia också når en uppgörelse med ELN-gerillan och minskar grogrunden för rekrytering till olika paramilitära och kriminella gäng. Konflikten och problemen tar ju inte slut i stunden några aktörer lägger ner vapnen när landet är fullt av andra våldsbenägna grupper. För en långsiktig fred krävs hårt arbete med återintegrering av forna kombattanter, minskad fattigdom och social utsatthet förutom satsningar på försoning. Annars kommer konflikten garanterat tillbaka. Men genom att implementera fredsavtalet ges en möjlighet att åtgärda många av de problem som gav upphov till konflikten från första början.

Som i de flesta krig har också sexuellt våld använts i krigföringen. I Colombia har till exempel över 20 000 fall av sexuellt våld anmälts i samband med konflikten. Vid mitt senaste besök i Colombia besökte jag ett biståndsprojekt som tar sikte på just dessa kvinnor, och ibland män, som stöttar varandra att läka de djupa sår den typen av krigföring ger. Att se till krigets offers psykiska och fysiska hälsa är också avgörande för att gå vidare i fredsarbete.

colombiakonferens panelen

Det är nu av allra största vikt att vi i EU och resten av världen inte tror att allt är frid och fröjd i Colombia och vänder bort blicken. Fortfarande mördas människorättsförsvarare, fortfarande är våldet vardag. Vi måste på alla sätt fortsätta att stötta den colombianska fredsprocessen, speciellt med tanke på det kommande valet i maj nästa år. Det finns starka krafter som inte vill ha försoning eller framförhandlad fred.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Domstolsutslag i rätt riktning: medlemsländer kan inte längre undvika att ta sitt ansvar i omfördelningen av flyktingar

Creative commons pic

När flyktingsituationen i EU var som mest intensiv under 2015 med dagliga flyktingströmmar, fattade EU ett antal panikåtgärder. Ett handlade om att omfördela 160 000 flyktingar till andra EU-länder från framförallt Italien och Grekland, dit de flesta flyktingar anlände.

Slovakien och Ungern motsatte sig förslaget och överklagade beslutet till EU-domstolen. De menade att beslutet fattades på fel rättsliga grunder, att åtgärden inte var lämplig eller nödvändig och att beslutet borde ha fattats enhälligt och därför bör ogiltigförklaras.

I dag kom äntligen domen från EU-domstolen som avslår Slovakiens och Ungerns överklagan och fastställer att omfördelningsbeslutet är rimligt och legitimt.

Hittills har endast en femtedel av de 160 000 flyktingarna fördelats. Medlemsländerna har haft till september på sig att genomföra omfördelningen. Med dagens dom i ryggen hoppas jag att de medlemsländer som hittills har bojkottat den tar sitt ansvar och uppfyller sina åtaganden utan dröjsmål och att kommissionen vidtar åtgärder om länderna inte gör det.

Vi i Gröna Gruppen har länge verkat för att det ska inrättas ett permanent och solidariskt omfördelningssystem av flyktingar inom EU. Domstolens avgörande är ett steg i den riktningen och det bekräftar att solidaritet är en grundsten för den gemensamma asylpolitiken. Vi välkomnar det.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar