Upp till bevis i Turkietfrågan, EU-kommissionen!

I samband med att Turkiet upphävde åtalsimmuniteten för 138 av parlamentets ledamöter i början av sommaren, ställde jag en skriftlig fråga till EU-kommissionen för att få veta vad kommissionen tänker göra för att Turkiet inte ska fortsätta med fler inskränkningar av de mänskliga rättigheterna. Nu har jag fått svar från Johannes Hahn, kommissionär för grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar.

Johannes Hahn säger, å kommissionens vägnar, att EU ser med oro på utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och grundläggande friheter i Turkiet. Kommissionen har också uttryckt allvarlig oro över beslutet att häva den parlamentariska immuniteten för ett stort antal parlamentsledamöter.

Men att slopa åtalsimmuniteten är bara en i raden av flera åtgärder för att stärka Erdogans politiska makt och införa ett mer presidentstyrt system i Turkiet. Jag frågade också kommissionen om utvecklingen i Turkiet har påverkat förhandlingarna mellan EU och Turkiet när det gäller flyktingöverenskommelsen och visumlättnader, och hur kommissionen kan säkerställa att Turkiet är ett säkert land för minoritetsgrupper och för andra flyktinggrupper som skickas tillbaka till Turkiet från EU.

Kommissionen svarade långt om länge att den kommer att stödja Turkiets arbete med att nå de återstående kriterierna för visumlättnader. I det ingår att Turkiet ska begränsa definitionen av terrorism och införa ett proportionalitetskriterium. Kommissionen säger också att den noga övervakar situationen för minoriteter och utsatta grupper och flyktingar. Det låter ju bra, men vi vet samtidigt att Turkiet inte vill ändra sin terrorlagstiftning och att situationen för många grupper är svår i landet. Frågan är om EU-kommissionen verkligen prioriterar att leda in Turkiet på en demokratisk väg. Vi följer noga både utvecklingen i Turkiet och kommissionens agerande, här i parlamentet.

Hela frågan och svaret finns här: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-005002+0+DOC+XML+V0//SV&language=sv

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Samarbete stärker gemenskapen mellan Europas assyrier

I söndags ordnade Assyrian Confederation of Europe sitt första stora möte sedan organisationen bildades under en ceremoni i Europaparlamentet i Bryssel i våras. Söndagens möte ordnades i Göteborg och jag deltog med ett kort inlägg via skype. Syftet med organisationen är att stärka gemenskapen mellan de olika nationella assyriska förbunden i Europa och under mötet deltog assyrier från bland annat Tyskland, Belgien och Nederländerna.

För mig som har arbetat länge med olika minoritetsgrupper är det viktigt att alla människors röst får höras. Därför är det bra att det finns organisationer likt Assyrian Confederation of Europe, som kan erbjuda en plattform där människor kan mötas och utbyta erfarenheter. Det finns nästan en halv miljon assyrier i Europa, vilket betyder att det är en av de största diasporagrupperna från Mellanöstern i Europa. I ljuset av vad som händer i Mellanöstern i dag är det speciellt viktigt att samlas och arbeta tillsammans.

I mitt inlägg lyfte jag upp vad jag jobbar med i Europaparlamentet för att stärka minoriteter. Jag nämnde den resolution som jag arbetat med och som Europaparlamentet antog i februari i år. Den pekar på att Daesh systematiska och allvarliga övergrepp mot etniska och religiösa grupper i Syrien och Irak bör klassas som krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord. Vi hoppas att parlamentets starka ställningstagande får aktörerna i regionen att agera för att få ett slut på övergreppen.

I april besökte Assyriska riksförbundet mig i Bryssel och det var under det besöket som Assyrian Confederation of Europe bildades. Jag ser fram emot att delta på fler evenemang som organisationen ordnar och hoppas på fler liknande initiativ som stärker samarbetet mellan minoriteter.

Läs mera om mötet här:

http://hujada.com/article.php?ar=2902

http://aina.org/news/20161012185843.htm

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Ungern, dags att ta ansvar!

Efter en intensiv och månadslång kampanj till en kostnad av 52 miljoner euro, förklarades den ungerska regeringens antiflyktingfolkomröstning ogiltig på grund av lågt valdeltagande, då knappt 40 procent röstade. Jag välkomnar det.

Omröstningen handlade om att Ungern ska ta emot sin kvot på 1294 flyktingar av totalt 160 000 som, enligt den tidigare bindande EU-överenskommelsen, ska fördelas från flyktingläger i Grekland och Italien. Hittills har Ungern inte tagit emot en enda flykting ur sin kvot.

Som ni säkert minns utmärkte sig Ungerns premiärminister, Viktor Orbán, tidigt förra hösten genom att driva en främlingsfientlig politik och sätta käppar i hjulet för de nödlösningar EU presenterade. När EU förra året föreslog ett solidariskt fördelningssystem av flyktingar inom unionen, motsatte sig Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien upplägget. Sedan dess har de överklagat beslutet och vägrat uppfylla sina kvoter enligt systemet.

Det är i det perspektivet man ska se Orbáns folkomröstning i Ungern i söndags. Han vill kunna visa EU att han har stöd av folket och på hemmaplan vill han kunna visa att han är en handlingskraftig man som ser till ”landets intressen”.

Juridiskt sett spelar egentligen utgången av omröstningen inte någon roll eftersom de gemensamt antagna EU-besluten är bindande för medlemsstaterna. Däremot har den en politisk betydelse. Orbán har dolt andra interna problem bakom flyktingfrågan i syfte att stanna kvar vid makten i Ungern. Men han spelar ett mycket högt och farligt politiskt spel, både för Ungerns och för EU:s del.

Flera medlemsländer börjar nu tappa tålamodet med Orbán och andra trilskande östeuropeiska länder som är stora nettobidragstagare av EU-medel. Bland annat har Sverige och Tyskland, som istället är nettobidragsgivare och flyktingmottagare inom EU, uttalat att Ungern inte bör kunna fortsätta att ta emot EU-bidrag om de inte vill rätta sig efter unionens gemensamt fattade beslut.

Den som går med i en förening eller organisation förbinder sig att följa de gemensamma spelreglerna. Demokrati är inte à la carte. Det gäller även för Orbán och Ungern.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Många EU-debatter i Almedalen

Förra veckan var en händelserik vecka med både Europaparlamentets session i Strasbourg och den svenska politikerveckan i Almedalen på Gotland. Intresset för EU-frågor var stort i Almedalen, inte minst på grund av den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap. Brexit kommer att ha stora konsekvenser på allt arbete i EU framöver.

Jag deltog i flera debatter i Almedalen, om allt från Miljöpartiets EU-politik, EU:s asylpolitik och EU-migranters rättigheter till det nya vapendirektivet och det katalanska fallet i EU. Debatterna går att se i efterhand här. Jag deltog även i en grillning av Miljöpartiets fyra Europaparlamentariker i MP-tältet, den videon går att se här.

Carolina Bruseman från Grön Ungdom frågar ut Miljöpartiets Europaparlamentariker Jakop Dalunde, Bodil Valero, Linnéa Engström och Max Andersson. Carolina Bruseman från Grön Ungdom frågar ut Miljöpartiets Europaparlamentariker Jakop Dalunde, Bodil Valero, Linnéa Engström och Max Andersson.
Europaparlamentariker Bodil Valero och riksdagsledamot Emma Nohrén intervjuas av journalisten Herman Melzer om MP:s EU-politik. Europaparlamentariker Bodil Valero och riksdagsledamot Emma Nohrén intervjuas av journalisten Herman Melzer om MP:s EU-politik.
Debatt om EU:s asylpolitik med Bodil Valero (MP), Madelaine Seidlitz (Amnesty International) och Anna Maria Corazza Bildt (M). Moderator Markus Bonekamp (Europahuset). Debatt om EU:s asylpolitik med Bodil Valero (MP), Madelaine Seidlitz (Amnesty International) och Anna Maria Corazza Bildt (M). Moderator Markus Bonekamp (Europahuset).
Debatt om vad EU gör för EU-migranters rättigheter med Bodil Valero (MP), Niclas Persson (MP), Johanna Westeson (Civil Rights Defenders) och Linnea Sandström Lange (Läkare i världen). Debatt om vad EU gör för EU-migranters rättigheter med Bodil Valero (MP), Niclas Persson (MP), Johanna Westeson (Civil Rights Defenders) och Linnea Sandström Lange (Läkare i världen).
Debatt om EU:s nya vapendirektiv med moderator Markus Bonekamp (Europahuset), Bodil Valero (MP), Anna Maria Corazza Bildt (M), Roland Dahlman (Svenska dynamiska sportskytteförbundet) och Torbjörn Larsson (Svenska jägareförbundet). Debatt om EU:s nya vapendirektiv med moderator Markus Bonekamp (Europahuset), Bodil Valero (MP), Anna Maria Corazza Bildt (M), Roland Dahlman (Svenska dynamiska sportskytteförbundet) och Torbjörn Larsson (Svenska jägareförbundet).
Debatt om det katalanska fallet i EU med Johan Häggman (expert på flerspråkighet), Albert Royo (DIPLOCAT), Maria Badia (Kataloniens regering), Bodil Valero (MP) och Nuria Gonzalez Campaña (Oxford University). Debatt om det katalanska fallet i EU med Johan Häggman (expert på flerspråkighet), Albert Royo (DIPLOCAT), Maria Badia (Kataloniens regering), Bodil Valero (MP) och Nuria Gonzalez Campaña (Oxford University).

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Vi måste arbeta tillsammans mot högerextremismens framfart

De högerextrema krafternas framgångar i Europa är verkligen oroande. Förra veckan ordnade jag och några kollegor i Europaparlamentet seminariet: ”Far-right in Europe”. Experter från Sverige, Frankrike, Spanien och Tyskland var inbjudna för att ge sin bild av de högerextrema partiernas framväxt runtom i Europa.

Det är knappast ont om exempel på partier som styrs av mörka krafter i Europa. Även om partiernas historiska bakgrund är olika har de vissa saker gemensamt. Bland annat att ge förenklade lösningar på komplexa politiska frågor, vilket i sin tur har gett ett ökat väljarstöd. Alla högerextrema partier bottnar i samma budskap: minska invandringen.

Men om man jämför olika högerextremistiska partiers framväxt i Europa är det tydligt att det ökade stödet inte är kopplat till antalet invandrare som länderna tar in utan snarare tvärtom. De länder där högerextremistiska strömningar har fått stort genomslag de senaste åren har tidigare tagit emot en väldigt liten mängd invandrare. Slovakien och Estland är bara två exempel av många.

Det vi i de ”traditionella” partierna måste bli bättre på är att möta medborgarnas behov och funderingar. Vi måste på alla nivåer i samhället hjälpas åt och arbeta för att nyansera den förenklade verklighetsbild de populistiska partierna fortsätter att måla upp och tillsammans stå upp för alla människors lika värde och ett öppet Europa.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Besök av Assyriska Riksförbundet i Europaparlamentet i Bryssel

Varje år har vi ledamöter möjlighet att ta emot 110 personer var uppdelade på 5 besöksgrupper i Europaparlamentet. I april hade jag besök av Assyriska Riksförbundets medlemmar.  Just den här gången var det en massa strul pga av terroristattacken mot Zaventem eftersom flygplatsen inte var i gång helt och hållet men det löste sig.

Förutom att de fick en rundtur i parlamentet fick jag möjlighet att berätta om mitt arbete i EU-parlamentet och mitt engagemang i frågor som rör minoritetsgruppen assyrier/syrianer/kaldéer både på nationell och EU-nivå. Jag är den Gröna gruppens talesperson i frågan i parlamentet och var bland annat en av medförfattarna till parlamentets resolution som antogs i början på året om att erkänna IS brott mot minoritetsgrupper i mellanöstern som folkmord. Tidigare i mitt arbete som svensk riksdagsledamot var jag även en av de ledamöter som drev på för ett erkännande av det Armeniska folkmordet 1915 i svenska riksdagen 2010.

På torsdagkvällen åt vi middag tillsammans och fick lära känna varandra lite bättre. På fredag morgon höll vi en kort ceremoni i samband med invigningen av den nya organisationen ”Assyrian Confederation of Europe” som inrättades officiellt i Europaparlamentet i Bryssel. En paraplyorganisation som syftar till att sammanföra de assyriska nationella förbunden från flera EU-länder och främja sociala, kulturella och politiska aktiviteter. Därefter hade gruppen fri tid för att besöka stan och upptäcka vad Bryssel har att erbjuda. Vilket inte är så lite.

Jag önskar förbundet och dess medlemmar lycka till med sitt arbete och tackar för besöket!

 Assy 3 Assy 4 Assy bild 2

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

30 år sedan Tjernobyl – en dag att minnas

I dag för trettio år sedan var jag på väg att flytta till Gävle. Jag städade min Stockholmslägenhet och skulle bli hämtad för vidare färd till min nya stad. Jag var i sjätte månaden och väntade mitt första barn. Då kom de första larmen om förhöjd radioaktivitet på Forsmarks kärnkraftverk nära Gävle. Det visade sig vara så mycket värre. Efter Vitryssland var Gävle den plats på jorden som drabbades värst av nedfallet från Tjernobyl.

Budskapen Gävleborna fick var många. Vi kunde inte äta vad som helst. Fisk, grönsaker, bär, kött, nässlor var farliga. Barn skulle inte leka i sandlådan. Statens strålskyddsinstitut gick ut och sa att vi inte skulle lyssna på den amerikanska forskare som varnade för långvarig strålning. Allt för att undvika kaos. Gävlebönderna gav sig av till Stockholm och tippade radioaktivt gräs utanför riksdagen. Det var inte uppskattat i Stockholm.

Gravida varnades för att äta både det ena och det andra och uppmanades till och med att hålla sig borta från Gävle om det var möjligt. Det gjorde jag. Jag flyttade inte dit förrän efter jag fått barn. Istället kuskade jag runt i landet och våldgästade släktingar och vänner i 3 månader.

Gränsvärdet för Becquerel höjdes från 300 till 1500 på ett bräde. Utan den höjningen skulle vi inte kunnat äta någonting får man förmoda. Särskilt mycket cesium fanns och finns fortfarande i svampen. Älgköttet grävdes till en början ner men sen ändrades jakttiden för att undvika tiden då älgarna äter mycket svamp och riskerar att ligga över gränsvärdet. Jag äter fortfarande inte svamp från området.

Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima. De är inte ensamma om att drabbas. Det som hamnar i skymundan när vi talar om kärnkraftsolyckor är att konsekvenserna drabbar och får konsekvenser för så många fler än de som bor närmast. Det finns inga säkra kärnkraftverk och vi har alternativ. Låt oss satsa på dem.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

Romernas Internationella dag den 8 april

I veckan har Romerna, deras kultur och situation uppmärksammats i Europaparlamentet under flera dagar. Kunskapen om romer är förbluffande liten hos de allra flesta av oss. Själv lär jag mig vid varje event vi håller här något nytt och som jag gärna delar med mig av. Skriver därför en mycket kort bakgrund till dagens firande.
Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Trots att romerna inte har ett ”eget” land utan bor uppdelade på alla världens kontinenter finns gemensamma symboler att enas kring. En av dem är den romska nationaldagen som firas världen över den 8 april.
I Sverige har romer funnits sedan 1500-talet. Här bor cirka 50 000 romer delade i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.

För 45 år sedan idag beslutade den romska kongressen att den 8 april skulle vara romernas internationella dag, en egen nationaldag. Den blå färgen i den romska flaggan symboliserar himlen och den gröna symboliserar jorden. För att understryka romernas historiska koppling till Indien enades man på kongressen att lägga till det röda hjulet, som även symboliserar vandringen från Indien och romernas framåtskridande.

Kongressen antog också en nationalhymn Gelem, gelem  (Jag vandrade och vandrade …).
Nationaldagen firas av allt fler I början av 1980-talet firades nationaldagen bara av ett fåtal familjer, men under de senaste tio åren har firandet spridits och tilltagit.

Nationaldagen firas i ett fyrtiotal länder med olika teman och aktiviteter som ljuständning, planterande av träd samt minnesceremonier för romer som fallit offer för anti-romanistiska övergrepp.
8 april är en viktig dag för romer från olika grupper och länder. En dag med såväl glädje som sorg. År 2000 utropade Romano Congress Romanistan som romernas transnationella hemland, utan krav på territorium. Man skulle kunna säga att hela världen är romernas hemland och att romerna gett begreppet ‘världsmedborgarskap’ ett verkligt innehåll.

Jag önskar er alla en verkligt trevlig nationaldag!

Vi på vårt kontor visar solidaritet med romerna på internationella Romadagen. Vi på vårt kontor visar solidaritet med romerna på internationella Romadagen.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ett steg närmare ett öppnare Europa

Mitt i alla sorger och bedrövelser i den europeiska migrationspolitiken händer också en del positivt. I onsdags röstade vi om EU:s nya visumregler. Regelverket har inte uppdaterats på många år och är på flera sätt föråldrat. Det viktigaste förslaget till ändring i de nya reglerna rör bestämmelserna kring europeiska humanitära visum.

Parlamentet vill ändra på dagens bestämmelser genom att skapa gemensamma regler om europeiska humanitära visum. Visumen ska kunna utfärdas på en ambassad eller konsulat utanför EU för personer som söker internationellt skydd. Det skulle innebära att människor lagligen kan ta färjan, tåget eller flyget till Europa istället för att lägga sina liv i smugglares händer i hopp om att levande nå andra sidan Medelhavet.

Att ansöka om humanitära visum utomlands är i sak inget nytt men det nuvarande regelverket är otydligt och lämnar det upp till medlemsländerna att avgöra när ett så kallat nationellt visum ska utfärdas. Det har resulterat i att det i dag är mycket svårt att få ett humanitärt visum även när ansökanden kan styrka behovet. Förslaget innebär att ambassader och konsulat skulle få tydligare riktlinjer för när humanitära visum kan beviljas samt prioritera personens skyddsskäl i visumansökan.

Enbart det här lagförslaget löser givetvis inte flyktingsituationen men det är ett första viktigt steg i rätt riktning för att skapa fler lagliga vägar in i Europa och för att undvika fler tragiska dödsfall längs Medelhavets hårt bevakade kust.

Jag är den i gröna gruppen i Europaparlamentet som ansvarar för visumfrågorna och har arbetat med frågan om humanitära visum sedan jag blev invald. Förhandlingarna mellan partigrupperna har varit tuffa och förslaget skulle kunna vara ännu bättre, men det är ett positivt första steg för att öppna fler legala vägar till EU. Jag hoppas att parlamentet även i plenum skickar en stark signal till rådet och att de mottar förslaget väl och inte urvattnar våra framsteg i frågan.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , | Lämna en kommentar

En kvinnlig revolution

I dag på den internationella kvinnodagen tänker jag på hur lyckligt lottad jag är som inte lever i krigets Syrien och att jag slipper uppleva grymheter jag inte ens kan drömma om. Förutom krigets fasor, att leva i ett samhälle som generellt förtrycker kvinnor. Jag är också lyckligt lottad som slipper gifta mig med en som våldtagit mig så han slipper straff. Nu under kriget när det saknas ett fungerande rättsväsende, är kvinnor särskilt utsatta för brott. De utsätts för systematiska våldtäkter, tas som krigsfångar och säljs som slavar på gatan.

Men i detta omänskliga samhällsklimat har en alternativ syn på kvinnans roll i samhället vuxit fram, som en motreaktion mot Daesh terror. Kvinnor har gått samman för att bilda militära grupper med syfte att skydda sig själva och bekämpa det rådande kvinnoförtrycket. Målet är att bekämpa extremistgruppers våld mot kvinnor och då främst Daesh. Det finns flera olika förvarsgrupper bestående av enbart kvinnor, bland annat kurdiska YPJ (Women’s Protection Unit) och assyriska/syrianska/kaldéiska HSNB (Bethnahrin Women Protection Forces) i Syrien och Irak.

Kvinnor som är med i rörelsen berättar om hur de tidigare bara vågade prata om kvinnors svåra situation i slutna rum. Genom de militanta grupperna har kvinnor fått ett forum för att diskutera kvinnlig frigörelse. Trots den militära formen på detta samarbete, är huvudsyftet att kvinnor försvarar andra kvinnor. Det här kan vara början på en förändring på den föråldrade synen på kvinnor och deras roll i samhället.

I den komplexa konflikt som råder i Syrien finns det mycket mer att önska gällande fredliga överenskommelser och diplomatiska lösningar. Förhoppningsvis blir de kvinnliga styrkornas övertygelse och kamp mot kvinnoförtryck en del av fredsöverenskommelserna. Låt oss hoppas att dessa samarbeten kvinnor emellan kan bli en naturlig del av det framtida Syrien.

I dag går mina rosor till YPJ, HSNB och alla andra kvinnor i krigets Syrien.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar